Postęp realizacji projektu

logo projektu pt. "Czas na Krzyżowice..."

Zdjęcie 1 - Stara ujeżdżalnia - stan obecny po wykonaniu adaptacji pomieszczeń na warsztaty do nauki jazdy konnej dla kierunku technik rolnik i technik hodowca koni w ramach projektu - widok z zewnątrz.

Zdjęcie Stara ujeżdżalnia projekt pn Czas na Krzyzowice

 

Zdjęcie 2 - Stara ujeżdżalnia - stan obecny po wykonaniu adaptacji pomieszczeń na warsztaty do nauki jazdy konnej dla kierunku technik rolnik i technik hodowca koni w ramach projektu - widok w środku.

II Zdjęcie Stara ujeżdżalnia projekt pn Czas na Krzyzowice