Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa na terenie Powiatu Wrocławskiego nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego (ZSS) - etap 1 opracowanie projektu budowlanego.

 

Obecnie pomieszczenia, użyczane dla potrzeb ZSS nie spełniają standardów nauki. Do obecnie działającej szkoły w Wierzbicach uczęszczają uczniowie z różnym stopniem i rodzajami problemów zdrowotnych - dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami: ruchową, intelektualną (stopień lekki, umiarkowany i znaczny), sprzężoną i autyzmem.

 

Celem inwestycji jest poprawa warunków kształcenia, funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnościami, rozwój szkoły, rozszerzenie zakresu usług publicznych kierowanych do uczniów i ich rodziców (mieszkańców PW). Wybudowanie szkoły ma również zapobiec odpływowi uczniów z gmin powiatu do innych powiatów. Szkoła posiada bardzo dobrych specjalistów i sprzęt do terapii, ale z uwagi na ograniczenia lokalowe nie może rozwinąć terapii wspierających rozwój dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna.

 

Wartość projektu etapu 1 - ok. 566 tys. zł, w tym wartość dofinansowania ok. 554 tys. zł (98%).

 

 

Logo Polski Ład