Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na rozbudowie dróg powiatowych w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 w obrębie Karwiany-Komorowice, gm. Żórawina na odcinku 1,7 km

Zadanie 2 w obrębach Radomierzyce i Biestrzyków, gm. Siechnice na odcinku 0,75 km.

 

Zakres zadań jest tożsamy i obejmuje rozbudowę jezdni dróg do szerokości 6 m, budowę ścieżek pieszo-rowerowych i systemów odwodnień, wykonanie poboczy, przebudowy zjazdów i skrzyżowań.

 

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa komfortu jazdy i przepustowości sieci drogowej.

 

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa.

 

Wartość projektu po przetargu ok. 24,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania ok. 16,1 mln zł (66%).

 

Dnia 10.08.2022 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił promesę inwestycyjną na współfinansowanie projektu „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”, wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1 Rządowego Programu Polski Ład – o wartości 16,1 mln zł.

Powiat Wrocławski, po spełnieniu wszystkich warunków, a w szczególności po zawarciu umowy z Wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 30.08.22 r. złożył Oświadczenie do Promesy, które spowodowało wejście w życie promesy inwestycyjnej. Złożone Oświadczenie do Promesy kończy proces uzyskania potwierdzenia o przyznanym dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

Planowany termin realizacji niniejszej inwestycji do 22.07.2023 r.

 

Logo Polski Ład