DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Logo Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej

POZIOM REGIONALNY

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej (DAWG) oferuje pakiet wsparcia na poziomie regionalnym, prowadząc Centrum Obsługi Inwestora (COI).

WSPARCIE INWESTYCYJNE 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
Al. Kasztanowa 3a
53-125 Wrocław
tel.: +48 71 736 63 00
e-mail: coi@dawg.plbiuro@dawg.pl
www.dawg.pl