Wizyta delegacji Powiatu Wrocławskiego w Departamencie Górnego Renu - 24-27.06.2019

Polityka społeczna, ochrona zdrowia i promocja dziedzictwa historycznego – to trzy kluczowe tematy, które zdominowały program tegorocznej wizyty partnerskiej delegacji Powiatu Wrocławskiego w Departamencie Górnego Renu we Francji, zorganizowanej w dniach od 24 do 27 czerwca 2019 r.

Przez trzy dni swojego pobytu, cierpliwie znosząc rekordowe jak na Francję upały, przedstawiciele Powiatu z zainteresowaniem podpatrywali dobre praktyki i doświadczenia francuskich partnerów, analizując jednocześnie możliwość przeniesienia konkretnych rozwiązań na grunt polski. Inspiracji było co nie miara, bowiem program wizyty obfitował w wiele merytorycznych prezentacji, ciekawych wizyt w terenie oraz pełnych pozytywnych emocji spotkań z nietuzinkowymi osobami.

Wizyta delegacji Powiatu Wrocławskiego

Nazajutrz po przyjeździe, jeszcze przed wejściem do siedziby Rady Departamentalnej Górnego Renu, delegacja Powiatu została oficjalnie powitana przez przewodniczącą Rady Departamentalnej Panią Brigitte Klinkert. Następnie rozpoczęła się najbardziej  robocza część programu wizyty -  posiedzenie Komisji Mieszanej ds. współpracy pomiędzy Departamentem Górnego Renu i  Powiatem Wrocławskim. Komisję  po stronie Powiatu Wrocławskiego reprezentowali: wicestarosta Pan Andrzej Szawan, członek Zarządu Pani Barbara Kosterska oraz Pan Sławomir Hryniewicz, radny Powiatu, przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Obradom  przyglądali się także pozostali członkowie delegacji: Pan Wiesław Zając, członek Zarządu Powiatu, Pani Anna Żygadło, sekretarz Powiatu oraz Pani Joanna Brodowska z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju.

Jak co roku Komisja Mieszana dokonała bilansu współpracy za ostatni rok, a także określiła ramowe kierunki przyszłej współpracy. Obok przedsięwzięć, które już na stałe wpisały się w kalendarz współpracy polsko-francuskiej, takich jak np. coroczny udział delegacji Powiatu w Kiermaszu Bożonarodzeniowych w Ensisheim, członkowie Komisji zaproponowali także kilka nowych pomysłów na współpracę. Wśród nich m.in. udział przedstawicieli Departamentu w Powiatowym Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości, współpraca w zakresie kultury, sportu i turystyki. Przedstawiciele Powiatu złożyli także na ręce przewodniczącej Rady Departamentalnej Górnego Renu Pani Brigitte Klinkert list intencyjny wójta Gminy Jordanów Śląski Pana Pawła Filipczaka, z deklaracją woli nawiązania współpracy z partnerem francuskim.

Po posiedzeniu Komisji Mieszanej przedstawiciele Powiatu odwiedzili położony na wzgórzu ośrodek Hartmannswillerkopf, upamiętniający wydarzenia związane z walkami wojsk niemieckich i francuskich z czasów I wojny światowej, w których zginęło ponad 30 000 żołnierzy. Wspaniały widok na równinę alzacką kontrastuje tu ze świadomością tragedii, jaka rozegrała się na tym obszarze ponad 100 lat temu.  Hartmannswillerkopf to z pewnością miejsce mistyczne, uczące pokory i szacunku do życia.

W podobnym, refleksyjnym klimacie przebiegała wizyta delegacji Powiatu w Departamentalnym Ośrodku Wypoczynkowo-Pielęgnacyjnym w Colmar, zorganizowana w przedostatnim dniu jej pobytu w Alzacji. Na terenie ośrodka znajduje się szpital dla osób starszych i niepełnosprawnych. Personel medyczny placówki dokłada wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny komfort swoim podopiecznym. Pomaga mu w tym profesjonalne narzędzie systemowe, jakim jest Telemedycyna. Dzięki specjalnej technologii, przy pomocy mobilnego urządzenia, dokonywane jest badanie pacjenta w miejscu jego obecnego pobytu (np. bezpośrednio na szpitalnym łóżku). Następnie uzyskany obraz przesyłany jest niezwłocznie drogą on-line do bezpośredniej oceny lekarzy. W efekcie zastosowanej  procedury możliwa jest szybka diagnoza pacjenta, bez konieczności jego przemieszczania. Takie rozwiązanie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli Powiatu, którzy z pewnością widzieliby jego zastosowanie w placówkach znajdujących na obszarze powiatu wrocławskiego.

Zwieńczeniem ostatniego dnia pobytu delegacji polskiej w Alzacji było spotkanie z Polonią francuską w Wittelsheim. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Muzeum Kopalni Potasu. Delegacja Powiatu odnalazła w nim wiele akcentów polskich, bowiem po I wojnie światowej właśnie do pracy w kopalniach soli potasowych w Alzacji przybyła spora rzesza Polaków. Większość z nich już na stałe osiedliła się w tym miejscu, nie zapominając jednak o swoim pochodzeniu, czego dowodem jest istniejący w tej miejscowości Dom Polski, w którym regularnie spotyka się okoliczna Polonia francuska. Przewodnikiem po Muzeum Kopalni Potasu w Wittelsheim był jeden z górników pracujący niegdyś w okolicznej, nieczynnej już kopalni, który z ogromną pasją i zaangażowaniem opowiadał o historii kopalni, zdradzając przy tym sporo ciekawych, chwilami humorystycznych,  wątków z życia górników.

Dalsza część spotkania z Polonią francuską odbyła się już w Domu Polskim, usytuowanym niedaleko Muzeum Kopalni Potasu. W tym miejscu na delegację Powiatu czekała miła niespodzianka – występ zespołu folklorystycznego Biały Orzeł, założonego przez tutejszą Polonię. Podczas spotkania w Domu Polskim delegacja Powiatu mogła liczyć również na wiele innych atrakcji.  Tutejsze gospodynie przygotowały dla gości z Polski wyjątkowy poczęstunek, na który złożyły się nie tylko rarytasy francuskie, ale również typowe dania polskie. Jak się okazuje -  tutejsza Polonia bardzo intensywnie współpracuje z polskimi partnerami, regularnie odwiedzając kraj w ramach wizyt studyjnych, projektów edukacyjnych i sportowych, a także gościnnych występów artystycznych.

Podczas  licznych rozmów z tutejszą Polonią pojawiło się również kilka pomysłów na współpracę z Powiatem Wrocławskim. Ich realizacja z pewnością nadałaby nowy wymiar i jakość dotychczasowej  współpracy Powiatu z Departamentem Górnego Renu, na którą już teraz składa się bardzo pokaźny dorobek w postaci wielu projektów realizowanych z udziałem ponad tysiąca beneficjentów. Warto podkreślić, że w tym roku współpraca polsko-francuska świętuje swój 18 jubileusz, wchodząc tym samym w dorosły wiek, wraz z nowymi propozycjami i pomysłami  na przyszłość…