Komunikat Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie załatwiania spraw w starostwie powiatowym we Wrocławiu

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, iż od 22 kwietnia 2020 w godzinach 9.00 -14.30 będzie można złożyć osobiście korespondencje do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu   w jego siedzibie przy ul. Kościuszki 131

Korespondencja (w zaklejonych kopertach) będzie można złożyć do  odpowiednio przygotowanych pojemnikach umieszczonych w przedsionku (wejście główne) budynku Starostwa odrębnie do :
1) Wydziału Architektury i Budownictwa ,
2) Wydziału Ochrony Środowiska
3) pozostałych Wydziałów.
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
5) Powiatowego Zakładu Katastralnego
6) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

W celu otrzymania urzędowego poświadczenia złożenia dokumentu/pisma należy :
1) złożyć dokument/pismo w oryginale i kopii  - która zostanie  potwierdzona odpowiednią pieczątką i odesłana pocztą na adres wnioskodawcy przez  wydział merytoryczny rozpatrujący daną sprawę
2) w przypadku nie dołączenia kopii dokumentu/pisma –  złożyć w formie elektronicznej na adres biuro.obslugi@powiatwroclawski.pl wniosek o poświadczenie otrzymania dokumentu, a poświadczenie zostanie przesłane na adres wnioskodawcy

W sytuacjach szczególnych kontakt jest możliwy w formie obsługi bezpośredniej tylko i wyłącznie  po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub e-mailowym:
1) Wydział Architektury i Budownictwa– telefon 508 437 105, e-mail : beata.zurawska@powiatwroclawski.pl.
2) Wydział Ochrony Środowiska – telefon 71/72-21-769,   e-mail :  os@powiatwroclawski.pl
Termin:  wtorek, czwartek od 12.00 – 13.30
3) Wydział Obsługi – tel. 71/72-21-883, 71 72-21-700 , 71/72-21-700 email. biuro.obsługi@powiatwroclawski.pl , hanna.cajler@powiatwroclawski.pl
UWAGA TYLKO DZIENNIKI BUDOWY
termin:
wtorek, czwartek godz.12.00-14.00
4) Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 71/722-17-88, e-mail  wroclaw@winb.wroc.pl

UWAGA NR 1:
Na teren Starostwa może wejść klient tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub e-mailowo odpowiednio zabezpieczony w maskę lub okrywający usta i nos oraz w rękawiczkach.

UWAGA NR 2

Zasady obsługa klienta Wydziału Komunikacji zostały uregulowane odrębnie. Spotkania z klientami będą odbywać się w poszczególnych gminach Powiatu  Wrocławskiego wg załączonego harmonogramu.

JAKIE SPRAWY ZAŁATWIANE BĘDĄ W TERENIE PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:
1. Przyjmowanie wniosków o rejestrację
2. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu
3. Przyjmowanie wniosków prawa jazdy
4. Wydawanie dowodów rejestracyjnych
5. Wydawanie stałych tablic po rejestracji
6. Przyjmowanie wniosków o wtórniki

W sprawach związanych z transportem oraz sprawach praw jazdy (zatrzymanych, cofniętych, PKK i kierowców zawodowych) jest możliwość obsługi bezpośredniej tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub e-mailowo:

Tel. 71/72-21 878, 71 72-21 772, e-mail komunikacja@powiatwroclawski.pl

ZACHĘCAMY JEDNKAŻE DO KONTAKTU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: E-MAIL. E-PUP, TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY (KURIERA), GDYŻ POWYŻSZE FORMY SĄ W PEŁNI BEZPIECZNE DLA ZDROWIA.

 

HARMONOGRAM WYJAZDOWY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI DO GMIN

ŚRODA 22.04.2020
GMINA SIECHNICE GODZ. 9:00 – 11:00
GMINA ŻORAWINA GODZ.12:00 – 14:00

CZWARTEK 23.04.2020
GMINA DŁUGOŁĘKA GODZ. 9:00 – 11:30
GMINA CZERNICA GODZ. 12:30 – 14:30

PIĄTEK 24.04.2020
GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI GODZ. 8:30 – 9:30
GMINA SOBÓTKA 10:00 – 12:00
GMINA MIETKÓW 12:30 – 14:30

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020
GMINA KOBIERZYCE GODZ. 8:00 – 10:30
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE GODZ.11:30 – 14:00

WTOREK 28.04.2020
GMINA SIECHNICE GODZ. 9:00 – 11:00
GMINA ŻORAWINA GODZ.12:00 – 14:00

ŚRODA 29.04.2020
GMINA DŁUGOŁĘKA GODZ. 9:00 – 11:30
GMINA CZERNICA GODZ. 12:30 – 14:30

CZWARTEK 30.04.2020
GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI GODZ. 8:30 – 9:30
GMINA SOBÓTKA 10:00 – 12:00
GMINA MIETKÓW 12:30 – 14:30

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020
GMINA KOBIERZYCE GODZ. 8:00 – 10:30
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE GODZ.11:30 – 14:00

WTOREK 05.05.2020
GMINA SIECHNICE GODZ. 9:00 – 11:00
GMINA ŻORAWINA GODZ.12:00 – 14:00

ŚRODA 06.05.2020
GMINA DŁUGOŁĘKA GODZ. 9:00 – 11:30
GMINA CZERNICA GODZ. 12:30 – 14:30

CZWARTEK 07.05.2020
GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI GODZ. 8:30 – 9:30
GMINA SOBÓTKA 10:00 – 12:00
GMINA MIETKÓW 12:30 – 14:30

PIĄTEK 08.05.2020
GMINA KOBIERZYCE GODZ. 8:00 – 10:30
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE GODZ.11:30 – 14:00

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności