Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png b34009a3f7b9300b3adc32cb25f43e65
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Skierowania do szkół specjalnych
Piotr Kawa, Wyświetleń: 4556
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Skierowania do szkół specjalnych
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Numer: 4/EKS
Wersja: 10
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) lub pokój nr 449 w godzinach pracy urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, pokój nr 449
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Informacje o opłatach:
Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy:
30 dni
Podstawa prawna:
  1. § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
  2. art. 127, ust. 13 i 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi, informacje dodatkowe:
---
Formularze wniosków do pobrania:
Formularz wniosku o wydanie skierowania (doc, pdf)
Informacje wymagane art. 13 RODO:

1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – organizacja kształcenia specjalnego

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe przekazywane są do starostów powiatów na terenie których znajdują się wnioskowane szkoły oraz do dyrektorów szkół specjalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego;

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Agnieszka Kosztyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 44d6fb0714369c03ccc3c7fd975bc939 zagrozenia.jpg b230ba51d092c471b86904e6282d2e54 komunikacja.jpg 2b592d756e6bf366b6779d31b9ea2ba3 zamowienia-publiczne.jpg 398cc167743e7211ef20e6c91a8b0702 strategia_rozwoju.jpg 90b73dc6a8928ae8bb7358e3aa14b8a5 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg fe91363bb290e8b38efab37ab2303c2a wspolpraca_zagranicza.jpg a17cdc3acf8724427f2000f20798132e iso.jpg 87ab5de8edcc03c593c3be6f5229f8b8
ban1.jpg 75b03e0ee5dec5f4a6c2ed993a2c2229 ban2.jpg 64e3e450d3f144a664efeebd49d93078 ban3.jpg 341349509042f327172c05eed06e3a6f ban4.jpg 86ef467b334ab9ef2d5241167bb3baea ban5.jpg 4acb70160f2881f4c8bc0d6967a1b7de