Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 7582f7352f82e40ee6e3b4c2c8cdf906
Niedziela, 15-12-2019
Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
x
Skierowania do szkół specjalnych
Piotr Kawa, Wyświetleń: 4648
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Skierowania do szkół specjalnych
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Numer: 4/EKS
Wersja: 11
Data utworzenia:
18.11.2019 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) lub pokój nr 403 w godzinach pracy urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, pokój nr 403
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Informacje o opłatach:
Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy:
30 dni
Podstawa prawna:
  1. art. 127, ust. 13 i 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi, informacje dodatkowe:
---
Formularze wniosków do pobrania:
Formularz wniosku o wydanie skierowania (doc, pdf)
Informacje wymagane art. 13 RODO:

1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – organizacja kształcenia specjalnego

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe przekazywane są do starostów powiatów na terenie których znajdują się wnioskowane szkoły oraz do dyrektorów szkół specjalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego;

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Agnieszka Kosztyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg e70bb84d485f49631fea1a5baeb49e35 zagrozenia.jpg 4e2b38c1c4e0dfbdb8e7b12a0e7de91c komunikacja.jpg 5dce65b6ee66afc68f48713b92f5e478 zamowienia-publiczne.jpg 6558784e43bf5e6409c359771d249d70 strategia_rozwoju.jpg f80c76532c307cfaf5e059196a499d56 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 4f25b2ec969135a45d87e89408696943 wspolpraca_zagranicza.jpg c23cfdf99f3190318b62badd6468eec2 iso.jpg f13f38f7e7c592115ef989060588a083
ban1.jpg 2c3148f501cb5d37ca08ad54e70a6a06 ban2.jpg 76e76ea820ce5e21afaaf1126db033ac ban3.jpg 2fc7153b4c77fa89b8a7c1501842df7a ban4.jpg 5f6fbf02e5c91d74ea371f7d33cbe31d ban5.jpg 4dd7676e8fcc11005431f3aaa06da9c0