Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 8a821d19fb33e0565acf7c867c322685
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Skierowania do szkół specjalnych
Piotr Kawa, Wyświetleń: 4555
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Skierowania do szkół specjalnych
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Numer: 4/EKS
Wersja: 10
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) lub pokój nr 449 w godzinach pracy urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, pokój nr 449
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Informacje o opłatach:
Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy:
30 dni
Podstawa prawna:
  1. § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
  2. art. 127, ust. 13 i 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi, informacje dodatkowe:
---
Formularze wniosków do pobrania:
Formularz wniosku o wydanie skierowania (doc, pdf)
Informacje wymagane art. 13 RODO:

1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – organizacja kształcenia specjalnego

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe przekazywane są do starostów powiatów na terenie których znajdują się wnioskowane szkoły oraz do dyrektorów szkół specjalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego;

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Agnieszka Kosztyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg b565acdf32d1ee0f64d5cc671dc2eb48 zagrozenia.jpg b9a15954a482144e2f6119f478f64aef komunikacja.jpg fe6388259a547478cde23d281cd8efcc zamowienia-publiczne.jpg 64b424c3209dd4ecea5cab87cbeec5a2 strategia_rozwoju.jpg adafb202efbe0ed87aff6d9c8c798e71 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg c7f8c33cf43cb982bc16e03d282a1855 wspolpraca_zagranicza.jpg 5a02dc1f6d12c632e9f35b3ebfa498f6 iso.jpg c1bddc57f8f7e2ca6d5841e66f0aa135
ban1.jpg 9f102e3a5bdb40a4d2a4f59f018e86b1 ban2.jpg 72e90550521f51090266f99562d39303 ban3.jpg 708ef746dc426486365e7fa8b16b359e ban4.jpg 70c6098791bc1181e902f23ae681b6e2 ban5.jpg 61113157e71e4d533814e888ff04094e