Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 87ef79618d69bf23b8e9c030caa4ab8b
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego
Piotr Kawa, Wyświetleń: 4464
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
Numer: 5/EKS
Wersja: 10
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) lub pokoje nr 449 i 403 w godzinach pracy urzędu
w terminie do dnia 15 lipca każdego roku
Miejsce wydawania dokumentów:
Nie dotyczy.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego.
  2. Uwierzytelniona przez organ wystawiający kopia świadectwa szkolnego, a w przypadku absolwentów gimnazjów dodatkowo kopie dokumentów potwierdzających liczbę punktów uzyskanych ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne z ubiegłego roku szkolnego.
Informacje o opłatach:
Nie dotyczy.
Termin załatwienia sprawy:
Nie dotyczy.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/150/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13.03.2013 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uchwała Nr XI/83/16 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30.05.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Program Stypendialny za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów dziennych szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie mecenatem Powiatu Wrocławskiego, udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji oraz wspieranie ich rozwoju.

Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży wiejskiej, dzięki czemu grono stypendystów stanowić będzie pozytywny wzorzec dla środowiska oraz wzmacniać będzie poczucie własnej wartości w społeczności Powiatu Wrocławskiego.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

  • naukowej - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy,
  • artystycznej - dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuki artystycznych,
  • sportowej - za osiągnięcia w dyscyplinie sportowej potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

W programie uczestniczyć mogą wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego dziewięć podwrocławskich gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice i Żórawina).

Formularze wniosków do pobrania:
  • Wniosek o przyznanie stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego
Informacje wymagane art. 13 RODO:

1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – przyznanie Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego;

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

-        żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Agnieszka Kosztyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 20e04370917dcbbb41c939297e8248f3 zagrozenia.jpg b3af94bb9512df51e03d3d727cb0b4ce komunikacja.jpg 7933fa144844e2a91d22d45161a04010 zamowienia-publiczne.jpg 8dee10a015dd589e3a92e1c343d3e1ae strategia_rozwoju.jpg 51917a8a7cae982414479d8b623eb147 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 62d97515598c224e56c7961202346b8f wspolpraca_zagranicza.jpg 3b75f30af19b58b3a35d71f26a1aefd4 iso.jpg 104adb2e79de0d9d71e5b88eacd1988b
ban1.jpg a99ccaaa99cce5b1866d6c3c067d53ba ban2.jpg cad81213fb0f3cff7f039e7185c0d6be ban3.jpg c4899bc288437c1a3b3e062152903822 ban4.jpg 88aaf444710aa441268d5b79e4e2fe89 ban5.jpg 4374ea5c17f4707900505de32e6843ee