Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png fb4a189794904be2b2c76d357bead344
Wtorek, 17-09-2019
Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
x
Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego
Piotr Kawa, Wyświetleń: 4458
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
Numer: 5/EKS
Wersja: 10
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) lub pokoje nr 449 i 403 w godzinach pracy urzędu
w terminie do dnia 15 lipca każdego roku
Miejsce wydawania dokumentów:
Nie dotyczy.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego.
  2. Uwierzytelniona przez organ wystawiający kopia świadectwa szkolnego, a w przypadku absolwentów gimnazjów dodatkowo kopie dokumentów potwierdzających liczbę punktów uzyskanych ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne z ubiegłego roku szkolnego.
Informacje o opłatach:
Nie dotyczy.
Termin załatwienia sprawy:
Nie dotyczy.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/150/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13.03.2013 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uchwała Nr XI/83/16 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30.05.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Program Stypendialny za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów dziennych szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie mecenatem Powiatu Wrocławskiego, udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji oraz wspieranie ich rozwoju.

Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży wiejskiej, dzięki czemu grono stypendystów stanowić będzie pozytywny wzorzec dla środowiska oraz wzmacniać będzie poczucie własnej wartości w społeczności Powiatu Wrocławskiego.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

  • naukowej - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy,
  • artystycznej - dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuki artystycznych,
  • sportowej - za osiągnięcia w dyscyplinie sportowej potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

W programie uczestniczyć mogą wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego dziewięć podwrocławskich gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice i Żórawina).

Formularze wniosków do pobrania:
  • Wniosek o przyznanie stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego
Informacje wymagane art. 13 RODO:

1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – przyznanie Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego;

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

-        żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Agnieszka Kosztyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 5697f6274acc4da5162ad2465167e457 zagrozenia.jpg 60c1027aed07f81af5a01de6b3080366 komunikacja.jpg fc6505677fb5fd190453fb8703c789bc zamowienia-publiczne.jpg 92bc3186e19bc836e256b74652fdec63 strategia_rozwoju.jpg 32a68a92105489e7286330bb93a3ad06 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 00c618ae208224fc0d9f4e4879d3628f wspolpraca_zagranicza.jpg 40f2f1c783cee9fbd0e29bd0e1608247 iso.jpg 3e92347ac4aa7125aae4070a46736086
ban1.jpg 83cb76f6212db2605c18c31c7bfa3a48 ban2.jpg b576db615b70888430c1d7a12c6d8a83 ban3.jpg cccca7ad9d3bc1ce0c047292efbc61b1 ban4.jpg d76102b95f92fb3b62c563c6c0ce8c26 ban5.jpg 03a4b2a97ba3b92e4191edc46737465b