Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 73ca3f24e38e619ccf75eab47dc605ac
Środa, 22-05-2019
Imieniny: Emila, Neleny, Romy
x
Zapytaj Starostę
Administrator , Wyświetleń: 327259
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starosta
Roman Potocki
tel.:71 72 21 700
fax 71 72 21 706
 
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław


REGULAMIN
 1. Zadając pytanie, Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Pytanie proszę przesłać za pomocą formularza kontaktowego (dostępny poniżej pod napisem "Komentarze"), podając pseudonim/imię i treść pytania/komentarza i zatwierdzając go poprzez "Dodaj komentarz".
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację imienia oraz treści pytania na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl
 4. Pytanie powinno być precyzyjne, w formie 1-2 zdań.
 5. Pytania są publikowane w wersji nadesłanej, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
 6. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do pytania i jest udzielana w zakresie zadań realizowanych przez powiat.

  Uwaga! Nie publikujemy uwag ani komentarzy dotyczących funkcjonowania urzędów, które nie podlegają władzy starosty, jak np. urząd pracy, urząd gminy, policja, służba zdrowia itp.

  Rubryka ma służyć dobrej komunikacji starosty z mieszkańcami w sprawach związanych z zadaniami naszego powiatu. 

 7. Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania jest publikowana na tej stronie lub jeśli internauta sobie tego nie życzy, wysyłana na podany przez niego e-mail.
 8. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od liczby napływających pytań oraz stopnia ich skomplikowania.
 9. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, przesyłanie tekstów zawierających groźby lub obraźliwe wypowiedzi o konkretnych osobach (rubryka jest moderowana).
 10. W przypadku złamania powyższych zakazów pytanie nie będzie publikowane, a odpowiedź na nie nie będzie udzielona.
 11. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania często powtarzane. Proszę przejrzeć poprzednie wypowiedzi, ponieważ wielu Użytkowników porusza w swoich pytaniach te same tematy.
Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Filtruj komentarze
Zadane pytania (66)
grafika
First page
1
Last page
2019-05-10 09:52:59 Andrzej
Budowa kanalizacji w Chrząstawie Małej
Szanowny Panie Starosto. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie kiedy zakończy się budowa kanalizacji w Chrząstawie Małej.
2019-05-15 15:48:08 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Informuję, że z pytaniami dotyczącymi  budowy kanalizacji w Chrząstawie Małej należy się zwrócić do inwestora czyli Gminy Czernica.

2019-05-04 16:36:12 35m2
Budowa domku letniskowego na działce rolnej - wystarczy zgłoszenie gdy nie jest się rolnikiem?
Witam serdecznie Panie Robercie, będę bardzo wdzięczna za informację czy nie będąc rolnikiem mogę wybudować domek tzw. letniskowy o powierzchni zabudowy do 35m2 na działce siedliskowej w gminie Długołęka? Jeśli nie ma takiej możliwości to czy jeśli rolnik(aktualny właściciel działki) zgłosi budowę takiego domku po czym sprzeda mi tą działkę będę mogła wybudować domek na podstawie tego zgłoszenia czy konieczne będzie wnioskowanie o Pozwolenie na budowę? Pięknie dziękuję za poświęcony mi czas i życzę wyrozumiałych mieszkańców oraz dobrego dnia.
2019-05-13 14:28:09 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Odpowiadając na Pani pytanie, wyjaśniam, że nie ma możliwości ubiegania się o budowę „domku letniskowego” na działce przeznaczonej pod zabudowę siedliskową i nie ma tu znaczenia fakt, czy z wnioskiem wystąpi rolnik, czy osoba pozbawiona takiego statusu. Zgodnie z par. 3 pkt 7 warunków technicznych, budynek letniskowy, w przepisach funkcjonujący pod pojęciem budynku rekreacji indywidualnej, to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Budynki letniskowe mogą być lokalizowane wyłącznie na terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową lub innych dopuszczających wprost taki typ zabudowy (w ustaleniach planu).

Działki przeznaczone pod zabudowę siedliskową (w przepisach zamiennie używane jest pojęcie zabudowy zagrodowej) są objęte ochroną na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Definicję zabudowy zagrodowej określono w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który stanowi, że pod pojęciem zabudowy zagrodowej należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. O budowę tzw. „siedlisk” mogą się ubiegać osoby posiadające status rolnika indywidualnego, które wykażą że zabudowa ta będzie związana z  prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ponieważ budynek letniskowy nie stanowi części składowej siedliska rolniczego i nie służy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a służy okresowemu wypoczynkowi, nie może być lokalizowany na działce rolnej na terenie zabudowy siedliskowej.

2019-03-18 15:51:03 Robert M.
Spółka Wodna w Sobótce
Dzień dobry, kto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce? Kto przyjmuje skargi (kto jest adresatem) dot. działalności ww. spółki?
2019-03-25 09:16:53 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Odpowiadając na pytanie dot. nadzoru na Gminną Spółką Wodną w Sobótce, informuję, że jak wynika z Działu X ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z. 2018 r., poz. 2268 ze zm.) spółki wodne są formami organizacyjnymi, które działają na podstawie uchwalonego statutu i mają swoje organy, o określonych uprawnieniach, tj. walne zgromadzenie spółki wodnej, zarząd, komisję rewizyjną, a nadzór nad spółkami wodnymi sprawuje starosta.
Nadzór i kontrola, którą sprawuje starosta nad działalnością spółek wodnych (zgodnie z art. 462 ust. 1 ww. ustawy), jest ograniczona do sprawdzania, czy uchwały podejmowane przez spółkę wodną nie są sprzeczne z prawem. Jednocześnie zarząd spółki wodnej zobowiązany jest do przedkładania staroście wszystkich podejmowanych uchwał co oznacza, że otrzymuje on materiały podlegające kontroli i niezbędne do prowadzenia nadzoru.
Stosowanie do zapisów ustawy Prawo wodne nadzór i kontrola starosty nad spółką wodną są wykonywane nad działalnością spółki wodnej w zakresie prawnym przewidzianym w ww. ustawie, a nie nad relacjami zachodzącymi wewnątrz tego podmiotu, a zatem starosta nie może, np. bezpośrednio ingerować w wybory delegatów na walne zgromadzenie spółki wodnej, zarządu spółki wodnej, tworzenie planu prac na dany rok, windykacji zaległych składek itd.
Wobec powyższego informuję, że jeżeli ma Pan uwagi co do zgodności z prawem uchwał Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce należy wnieść je do Starosty Powiatu Wrocławskiego, a jeżeli kwestia dot. pozaprawnego nadzoru na spółką wodną wynikającego z zapisów ustawy Prawo wodne należy zwrócić się do Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce.

2019-02-17 16:43:58 Wrocławianka - dotyczy odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 12.02.2019 r. godz. 12.03.15
Wyrok NSA 25.11.2016 r sygn.akt II FSK/16 i Art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej
Odpowiedz jaką otrzymałam jest dla mnie zaskakująca , ponieważ zgodnie z wyrokiem NSA, z dnia 25.11.2016 r sygn.akt II FSK/16- Sąd uznał, za bezpodstawne pobieranie opłaty skarbowej od zaświadczenia o samodzielności lokalu. W swoim wyroku podkreślił , że zaświadczenie jest niezbędne do realizacji przysługującego członkowi spółdzielni prawa do żądania ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego . Proszę odnieść się do udzielonej odpowiedzi w oparciu w/w wyrok NSA i Art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej zawierający zapis , że wydanie tego zaświadczenia wolne jest od opłaty skarbowej. Dziękuję
2019-02-20 12:51:51 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na pytanie dotyczące opłaty skarbowej za zaświadczenie o samodzielności  lokalu, informuję że właściwym organem podatkowym  w tej sprawie jest Prezydent Miasta Wrocławia, wobec czego z powyższymi uwagami należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

2019-02-12 15:04:03 Maciej
instalacja gazu w budynku mieszkalnym - wymagane dokumenty
dzien dobry, mieszkam w Żórawinie, chcialbym zainstalowac gaz w domu jednorodzinnym (opalany obecnie na ekogroszek), z tego co sie dowiedzialem zeby wnioskowac w gazowni o pozwolenie na podlaczenie budynku do sieci gazowej (siec gazowa biegnie wzdluz drogi kolo budynku), potrzebuje najpewniej mapki ze starostwa do celow projektowych. bardzo prosze o potwierdzenie czy moge taka mapke wnioskowac przez internet i jaki jest jej koszt? w najblizszej przyszlosci chcialbym takze podlaczyc sie do kanalizacji, czy taka mapke moglbym wykorzystac takze wtedy? dziekuje i pozdrawiam
2019-02-14 13:34:24 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Informuję, że instalacja gazu wymaga sporządzenia projektu budowlanego na mapie do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Przyłącze gazowe (jak również przyłącze kanalizacyjne) można wykonać na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego – należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W sprawach związanych ze sposobem uzyskania map oraz ich cennikiem należy kontaktować się z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu.

2019-02-12 12:03:15 Wrocławianka
Opłata za wypis i wyrys lokalu , zaswiadczenie o samodzielności lokalu przy przekształceniu w spółdzielni miesz.
Czy budynek wybudowany w SM w latach 80-tych podlega na dzień dzisiejszy opłacie za : wydanie wypisu z kartoteki lokalu i zaświadczenia o samodzielności lokalu a także czy dokumenty te objęte jest 23% podatkiem VAT. Dziękuję
2019-02-15 15:37:56 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na pytanie dotyczące opłaty  za zaświadczenie o samodzielności  lokalu, informuję że jest pobierana opłata skarbowa w wysokości 17 złotych (bez podatku VAT).

W sprawach związanych z wydaniem wypisu z kartoteki lokalu należy kontaktować się z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu.

2018-12-13 19:04:53 mieszkanka
droga powiatowa Sulimów
Panie starosto chciałam zapytać czy remontowana jesienią tego roku droga we wsi Sulimów jest wykonana zgodnie z jakimikolwiek standardami i czy została odebrana.pobocza zostały wysypane czymś co obecnie po opadach jest jedną wielką mazią .Tu pieniądze zostały dosłownie wyrzucone w błoto i to pod nosem obwodu drogowego i fachowców tam pracujących.
2019-01-17 13:24:08 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że remont drogi powiatowej nr 1945D wykonany został w ramach zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w m. Św. Katarzyna, przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice.” Wykonane prace miały za zadanie  zabezpieczenie konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a tym samym polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno -użytkowych drogi. Na odcinku poza miejscowością Sulimów zgodnie z dokumentacją utwardzono pobocza frezowiną  – grubości 15 cm, natomiast pobocza drogi w miejscowości Sulimów przylegające do jezdni drogi  zostały utwardzone kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm. Według deklaracji wykonawcy użyto materiału kamiennego zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. Stan faktyczny przedmiotowych poboczy będzie podlegał dalszym obserwacjom ,a w okresie wiosennym zostanie dokonany przegląd gwarancyjny wykonanych robót przez pracowników Obwodu drogowego w Sulimowie.

2018-07-25 12:38:03 Jerzy
dorga nr 349 (Kąty Wrocławskie - Sadków-Pietrzykowice)
Szanowny Starosto, mam pytanie dotyczące drogi pomiędzy Kątami Wrocławskimi - Sadkowem - Pietrzykowicami. Chciałbym zapytać jakie plany w stosunku do tej drogi mają Państwo na przyszłość. Droga ta stanowi alternatywę dla permanentnej stojącej autostrady co przekłada się na komfort życia mieszkańców. Obowiązujące zakazy i ograniczenia nie obowiązują na tej drodze, policja prawie nigdy nie była lub nie jest zainteresowana niedostosowaniem prędkości i regulacją ruchu na tym odcinku. Zdaję sobie sprawę że problem jest złożony. Chciałbym jednak otrzymać minimum informacji co do dalszej przyszłości tego odcinka.\ czy jest możliwość ograniczenia ruchu? czy jest możliwość zbudowania alternatywy dla tej drogi i odciążenie mieszkańców od permanentnego hałasu? czy jest może w tym zakresie planowana inwestycja?
2018-08-10 13:30:01 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na Pańskiego maila uprzejmie informuję, że droga relacji Kąty Wrocławskie-Sadków-Pietrzykowice jest drogą wojewódzką o nr 347. Zarządcą  tej drogi jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

W związku z powyższym wszelkie zapytania odnośnie ww. drogi należy kierować na adres:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
Adres mailowy:  kancelaria@dsdik.wroc.pl

2018-07-06 10:55:40 Piotr
Zastępstwo
Panie starosto mam pytanie. Dlaczego jak jest w sezon urlopowy nie da się niczego załatwić. Potrzebowałem załatwić dokument to powiedzieli mi że jak za dwa tygodnie wróci Pan z urlopu to proszę przyjść bo nikt mu nie będzie gtzebal w papierach
2018-07-17 12:31:47 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Opisana przez Pana sytuacja jest przedstawiona w sposób uniemożliwiający szczegółowe zbadanie niniejszej sprawy. Jeżeli uważa Pan, że urzędnik Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wykonuje swoje zadanie nienależycie, może Pan złożyć w tej sprawie skargę w rozumieniu działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2018-06-06 17:23:10 Agnieszka Rosseger
Wyciąg z ewidencji
W jaki sposób mogę złożyć wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji: klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej?
2018-06-18 13:10:47 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję, że zgodnie z art. 64 Kodeksu postepowania administracyjnego, podania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Szczegółowe informacje regulujące kwestie wydawania zaświadczeń określa karta usługi – „Wydawanie zaświadczeń”, która dostępna jest na stronie: http://www.powiatwroclawski.pl/strona-998-wydawanie_zaswiadczen_2.html

First page
1
Last page
zapytaj_staroste.jpg 7a23f37fe38617d7f17b086fe64459af zagrozenia.jpg 49f74d876b49f331d8d61a3d59cfce32 komunikacja.jpg 950402fe5ab30cb57c236d12304fecf8 przetargi.jpg 44eae18faec557325c9456c72414cc83 strategia_rozwoju.jpg 807fb73886d77f53b858c6b626829792 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 27f5f75ee776d197c754898c224345d4 wspolpraca_zagranicza.jpg d7c91c35c3efb00026ff5c86e98cedb8 iso.jpg eed2328cb8d9e98c781935ad75a8e449
ban1.jpg 81d27a5fbcfbae2fd1d8e9c4d85f9831 ban2.jpg 1fa042564d668c590b37d95101e2f59e ban3.jpg 6107bb1d68c14c4d005fd008c58b4f9a ban4.jpg 671a3d69146c58f35978b2b94070f287 ban5.jpg 75cdf6652bf56c436ae6c2de62b42e5b