Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png e9134a9245460451c95997584a79f80c
Piątek, 19-07-2019
Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
x
Zapytaj Starostę
Administrator , Wyświetleń: 335526
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starosta
Roman Potocki
tel.:71 72 21 700
fax 71 72 21 706
 
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław


REGULAMIN
 1. Zadając pytanie, Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Pytanie proszę przesłać za pomocą formularza kontaktowego (dostępny poniżej pod napisem "Komentarze"), podając pseudonim/imię i treść pytania/komentarza i zatwierdzając go poprzez "Dodaj komentarz".
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację imienia oraz treści pytania na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl
 4. Pytanie powinno być precyzyjne, w formie 1-2 zdań.
 5. Pytania są publikowane w wersji nadesłanej, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
 6. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do pytania i jest udzielana w zakresie zadań realizowanych przez powiat.

  Uwaga! Nie publikujemy uwag ani komentarzy dotyczących funkcjonowania urzędów, które nie podlegają władzy starosty, jak np. urząd pracy, urząd gminy, policja, służba zdrowia itp.

  Rubryka ma służyć dobrej komunikacji starosty z mieszkańcami w sprawach związanych z zadaniami naszego powiatu. 

 7. Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania jest publikowana na tej stronie lub jeśli internauta sobie tego nie życzy, wysyłana na podany przez niego e-mail.
 8. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od liczby napływających pytań oraz stopnia ich skomplikowania.
 9. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, przesyłanie tekstów zawierających groźby lub obraźliwe wypowiedzi o konkretnych osobach (rubryka jest moderowana).
 10. W przypadku złamania powyższych zakazów pytanie nie będzie publikowane, a odpowiedź na nie nie będzie udzielona.
 11. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania często powtarzane. Proszę przejrzeć poprzednie wypowiedzi, ponieważ wielu Użytkowników porusza w swoich pytaniach te same tematy.
Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Filtruj komentarze
Zadane pytania (71)
grafika
First page
1
Last page
2019-07-03 12:48:28 Michał
Budowa domu na działce rolnej
Szanowny Panie Starosto, zamierzam wybudować dom (tzw. „siedlisko”) na działce rolnej oznaczonej w MPZP jako strefa upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Czy aby wybudować tego rodzaju dom muszę być rolnikiem indywidualnym, o którym mowa w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Czym różni się proces uzyskania pozwolenia na budowę takiego domu od procesu uzyskania pozwolenia na budowę domu na działce budowlanej? Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać pozwolenie na budowę takiego domu? Serdecznie dziękuję za czas poświęcony na odpowiedź.
2019-07-12 09:54:56 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na Pana e-maila informuję, że prawo do zabudowy działki rolnej, oznaczonej w m.p.z.p. jako strefa upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, przysługuje wyłącznie rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo rolne. Fakt ten jest kluczowy w ocenie zgodności planowanego zamierzenia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając powyższe na uwadze Inwestor winien we wniosku wykazać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz posiadania status rolnika.

Ponadto w projekcie budowlanym należy wskazać związek pomiędzy projektowanym zamierzeniem, a prowadzoną działalnością rolniczą.

Poza ww. wymogami, procedury dotyczące: budowy budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą różnić się koniecznością lub brakiem konieczności uzyskania (przed uzyskaniem pozwoleniem na budowę), decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.

2019-06-13 11:35:38 Dorota W
Remont drogi 1943D
Dzień dobry, po raz kolejny zadaję pytanie o planowany remont drogi nr 1943D: Sulimów-Bogusławice-Ozorzyce-Turów (gm. Siechnice). Droga jest w fatalnym stanie. Proszę podać, kiedy planowany jest jej remont. Dziękuję.
2019-06-28 16:20:43 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13-06-2019r. informuję, że na chwilę obecną zaplanowano modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1943D na odcinku o długości ok. 2150mb, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1945D w miejscowości Sulimów ( działka nr 134dr) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce do działki nr 24dr. Aktualnie trwa procedura przetargowa po której rozstrzygnięciu firma wyłoniona w przetargu przystąpi do wykonania powyższych robót.

2019-06-06 14:53:41 Piotr Kuta
Rejestracja papugi Amazonka Modrobrewa
Uszanowanie, Krótkie pytanko: Czy urząd powiatowy to odpowiednia instytucja do rejestracji papugi? Jakie inne dokumenty niż dowód sprzedaży oraz dokument wystawiony przez hodowcę są wymagane do rejestracji? Pozdrawiam Kuta Piotr
2019-06-12 09:36:02 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 6 czerwca 2019 r., informuję, iż do wniosku
o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom wymagane są następujące załączniki (na podst. art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

 1. Kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
 2. Kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 3. Kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 4. Kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Rejestr, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli,  a zatem tutejszy Starosta w przypadku, gdy zwierzę przetrzymywane jest na terenie powiatu wrocławskiego.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej urzędu www.powiatwroclawski.pl  w zakładce Ochrona Środowiska/Geologia

Ponadto do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru w wysokości 26,00 zł

Należną opłatę uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godzinach 7:30 – 15:00;
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia PKO Bank Polski S.A., Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Wniosek może zostać złożony:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP,
 2. w formie tradycyjnej - listownie za pośrednictwem usługodawców pocztowych lub osobiście w Wydziale Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław).
2019-05-30 06:43:43 Soltys
Projekt
Czy podczas robienia projekty potrzebna sa juz instalacje sanitarno kanalizacyjne
2019-06-04 08:12:10 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego projekt budowlany powinien zawierać m.in. rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

2019-05-19 11:58:44 Piotr
KPWiK - Wydanie warunków techniczych
Szanowny Panie Starosto. Chciałbym zapytać o podstawę wymagania dołączenia w załączniku mapy zasadniczej 1:500 do wniosku o wydanie wstępnej oceny technicznej możliwości doprowadzenia wody/odprowadzenia ścieków przez KPWiK. Portal z mapą wroSIP, zawiera dokładnie te same dane i to w lepszej jakości, w mojej opinii jest to zbędne przeciąganie terminów oraz zwiększanie kosztów. Za wzór można wziąć firmę Tauron, która do analogicznej opinii nie wymaga mapy. Ponadto należy zauważyć, iż ta opinia jest jedynie wstępna oraz to, iż nie może być podstawą do projektowania i budowy przyłączy.
2019-05-23 13:07:12 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że Starosta nie nadzoruje pracy KPWiK, w związku z czym pytanie należy kierować bezpośrednio do adresata.

2019-05-10 09:52:59 Andrzej
Budowa kanalizacji w Chrząstawie Małej
Szanowny Panie Starosto. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie kiedy zakończy się budowa kanalizacji w Chrząstawie Małej.
2019-05-15 15:48:08 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Informuję, że z pytaniami dotyczącymi  budowy kanalizacji w Chrząstawie Małej należy się zwrócić do inwestora czyli Gminy Czernica.

2019-05-04 16:36:12 35m2
Budowa domku letniskowego na działce rolnej - wystarczy zgłoszenie gdy nie jest się rolnikiem?
Witam serdecznie Panie Robercie, będę bardzo wdzięczna za informację czy nie będąc rolnikiem mogę wybudować domek tzw. letniskowy o powierzchni zabudowy do 35m2 na działce siedliskowej w gminie Długołęka? Jeśli nie ma takiej możliwości to czy jeśli rolnik(aktualny właściciel działki) zgłosi budowę takiego domku po czym sprzeda mi tą działkę będę mogła wybudować domek na podstawie tego zgłoszenia czy konieczne będzie wnioskowanie o Pozwolenie na budowę? Pięknie dziękuję za poświęcony mi czas i życzę wyrozumiałych mieszkańców oraz dobrego dnia.
2019-05-13 14:28:09 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Odpowiadając na Pani pytanie, wyjaśniam, że nie ma możliwości ubiegania się o budowę „domku letniskowego” na działce przeznaczonej pod zabudowę siedliskową i nie ma tu znaczenia fakt, czy z wnioskiem wystąpi rolnik, czy osoba pozbawiona takiego statusu. Zgodnie z par. 3 pkt 7 warunków technicznych, budynek letniskowy, w przepisach funkcjonujący pod pojęciem budynku rekreacji indywidualnej, to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Budynki letniskowe mogą być lokalizowane wyłącznie na terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową lub innych dopuszczających wprost taki typ zabudowy (w ustaleniach planu).

Działki przeznaczone pod zabudowę siedliskową (w przepisach zamiennie używane jest pojęcie zabudowy zagrodowej) są objęte ochroną na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Definicję zabudowy zagrodowej określono w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który stanowi, że pod pojęciem zabudowy zagrodowej należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. O budowę tzw. „siedlisk” mogą się ubiegać osoby posiadające status rolnika indywidualnego, które wykażą że zabudowa ta będzie związana z  prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ponieważ budynek letniskowy nie stanowi części składowej siedliska rolniczego i nie służy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a służy okresowemu wypoczynkowi, nie może być lokalizowany na działce rolnej na terenie zabudowy siedliskowej.

2019-03-18 15:51:03 Robert M.
Spółka Wodna w Sobótce
Dzień dobry, kto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce? Kto przyjmuje skargi (kto jest adresatem) dot. działalności ww. spółki?
2019-03-25 09:16:53 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Odpowiadając na pytanie dot. nadzoru na Gminną Spółką Wodną w Sobótce, informuję, że jak wynika z Działu X ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z. 2018 r., poz. 2268 ze zm.) spółki wodne są formami organizacyjnymi, które działają na podstawie uchwalonego statutu i mają swoje organy, o określonych uprawnieniach, tj. walne zgromadzenie spółki wodnej, zarząd, komisję rewizyjną, a nadzór nad spółkami wodnymi sprawuje starosta.
Nadzór i kontrola, którą sprawuje starosta nad działalnością spółek wodnych (zgodnie z art. 462 ust. 1 ww. ustawy), jest ograniczona do sprawdzania, czy uchwały podejmowane przez spółkę wodną nie są sprzeczne z prawem. Jednocześnie zarząd spółki wodnej zobowiązany jest do przedkładania staroście wszystkich podejmowanych uchwał co oznacza, że otrzymuje on materiały podlegające kontroli i niezbędne do prowadzenia nadzoru.
Stosowanie do zapisów ustawy Prawo wodne nadzór i kontrola starosty nad spółką wodną są wykonywane nad działalnością spółki wodnej w zakresie prawnym przewidzianym w ww. ustawie, a nie nad relacjami zachodzącymi wewnątrz tego podmiotu, a zatem starosta nie może, np. bezpośrednio ingerować w wybory delegatów na walne zgromadzenie spółki wodnej, zarządu spółki wodnej, tworzenie planu prac na dany rok, windykacji zaległych składek itd.
Wobec powyższego informuję, że jeżeli ma Pan uwagi co do zgodności z prawem uchwał Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce należy wnieść je do Starosty Powiatu Wrocławskiego, a jeżeli kwestia dot. pozaprawnego nadzoru na spółką wodną wynikającego z zapisów ustawy Prawo wodne należy zwrócić się do Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce.

2019-02-17 16:43:58 Wrocławianka - dotyczy odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 12.02.2019 r. godz. 12.03.15
Wyrok NSA 25.11.2016 r sygn.akt II FSK/16 i Art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej
Odpowiedz jaką otrzymałam jest dla mnie zaskakująca , ponieważ zgodnie z wyrokiem NSA, z dnia 25.11.2016 r sygn.akt II FSK/16- Sąd uznał, za bezpodstawne pobieranie opłaty skarbowej od zaświadczenia o samodzielności lokalu. W swoim wyroku podkreślił , że zaświadczenie jest niezbędne do realizacji przysługującego członkowi spółdzielni prawa do żądania ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego . Proszę odnieść się do udzielonej odpowiedzi w oparciu w/w wyrok NSA i Art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej zawierający zapis , że wydanie tego zaświadczenia wolne jest od opłaty skarbowej. Dziękuję
2019-02-20 12:51:51 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na pytanie dotyczące opłaty skarbowej za zaświadczenie o samodzielności  lokalu, informuję że właściwym organem podatkowym  w tej sprawie jest Prezydent Miasta Wrocławia, wobec czego z powyższymi uwagami należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

2019-02-12 15:04:03 Maciej
instalacja gazu w budynku mieszkalnym - wymagane dokumenty
dzien dobry, mieszkam w Żórawinie, chcialbym zainstalowac gaz w domu jednorodzinnym (opalany obecnie na ekogroszek), z tego co sie dowiedzialem zeby wnioskowac w gazowni o pozwolenie na podlaczenie budynku do sieci gazowej (siec gazowa biegnie wzdluz drogi kolo budynku), potrzebuje najpewniej mapki ze starostwa do celow projektowych. bardzo prosze o potwierdzenie czy moge taka mapke wnioskowac przez internet i jaki jest jej koszt? w najblizszej przyszlosci chcialbym takze podlaczyc sie do kanalizacji, czy taka mapke moglbym wykorzystac takze wtedy? dziekuje i pozdrawiam
2019-02-14 13:34:24 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Informuję, że instalacja gazu wymaga sporządzenia projektu budowlanego na mapie do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Przyłącze gazowe (jak również przyłącze kanalizacyjne) można wykonać na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego – należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W sprawach związanych ze sposobem uzyskania map oraz ich cennikiem należy kontaktować się z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu.

First page
1
Last page
zapytaj_staroste.jpg c954524114261474ef556f2d514e6ec3 zagrozenia.jpg 192bd5b7e20b9546bcd91bbadce986c6 komunikacja.jpg 33d56aace1564fec15ad644ffca7cae7 przetargi.jpg 7ca5c83019a9f85c304afca2e7b4df38 strategia_rozwoju.jpg a4a48a5bcb3f62d4c22c9b3339591cef zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 68141b7ea88682f3ac246da6259a4a82 wspolpraca_zagranicza.jpg 1c38cf0d37be486a9c574f35d1115d1d iso.jpg 5613d0f01e9940edf6fe27c70d1a5fef
ban1.jpg 268d1bc45e266a4b853bde650be6bdd6 ban2.jpg 64bf49badda2a62de44aa790cb66ab97 ban3.jpg 77c07bbcfa3976ade73c846f125b1d29 ban4.jpg c0ef532f3054314b070c3b6850439265 ban5.jpg aed3ac76eb92d9eda74364e544ff9b69