Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 47684cd25675e77f2ed75ae0b4687fa7
Piątek, 18-10-2019
Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
x
Zapytaj Starostę
Administrator , Wyświetleń: 343837
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starosta
Roman Potocki
tel.:71 72 21 700
fax 71 72 21 706
 
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław


REGULAMIN
 1. Zadając pytanie, Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Pytanie proszę przesłać za pomocą formularza kontaktowego (dostępny poniżej pod napisem "Komentarze"), podając pseudonim/imię i treść pytania/komentarza i zatwierdzając go poprzez "Dodaj komentarz".
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację imienia oraz treści pytania na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl
 4. Pytanie powinno być precyzyjne, w formie 1-2 zdań.
 5. Pytania są publikowane w wersji nadesłanej, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
 6. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do pytania i jest udzielana w zakresie zadań realizowanych przez powiat.

  Uwaga! Nie publikujemy uwag ani komentarzy dotyczących funkcjonowania urzędów, które nie podlegają władzy starosty, jak np. urząd pracy, urząd gminy, policja, służba zdrowia itp.

  Rubryka ma służyć dobrej komunikacji starosty z mieszkańcami w sprawach związanych z zadaniami naszego powiatu. 

 7. Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania jest publikowana na tej stronie lub jeśli internauta sobie tego nie życzy, wysyłana na podany przez niego e-mail.
 8. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od liczby napływających pytań oraz stopnia ich skomplikowania.
 9. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, przesyłanie tekstów zawierających groźby lub obraźliwe wypowiedzi o konkretnych osobach (rubryka jest moderowana).
 10. W przypadku złamania powyższych zakazów pytanie nie będzie publikowane, a odpowiedź na nie nie będzie udzielona.
 11. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania często powtarzane. Proszę przejrzeć poprzednie wypowiedzi, ponieważ wielu Użytkowników porusza w swoich pytaniach te same tematy.
Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Filtruj komentarze
Zadane pytania (77)
grafika
First page
1
Last page
2019-09-10 16:26:47 Joanna Kosterska
Tablica reklamowa na stelażu niezwiązanego z gruntem
Szanowny Panie Starosto, na terenie własnym )teren Poco,,ul. Towarowa 3, Bielany Wrocławskie) chcielibyśmy, w miejscu publicznym zamieścić tablicę/baner reklamowy (wys. 6 m) wolnostojący, przestawny. Czy w związku z powyższym musimy dokonać zgłoszenia? Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam Joanna Kosterska moemax.eu Tel.663282093
2019-09-24 15:36:49 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na Pani zapytanie w sprawie tablicy reklamowej na stelażu niezwiązanym z gruntem na terenie własnym Poco ul. Towarowa 3, Bielany Wrocławskie informuję, że w przedmiotowej sprawie należy wystąpić z wnioskiem do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, celem rozpatrzenia sprawy pod względem konieczności wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na budowę.
Decydujące jest określenie, czy dany nośnik reklamowy stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), a więc czy jest obiektem trwale związanym z gruntem.

2019-09-07 13:27:16 Mieszkanka Kątów Wrocławskich
dot. poczty elektronicznej
Dzień dobry, według informacji na stronie internetowej w zakładce "przyjmowanie skarg i wniosków" wnioski i skargi można wnosić za pomocą poczty elektronicznej, proszę zatem o podanie konkretnego adresu mailowego, na który można takie dokumenty składać. Pozdrawiam serdecznie
2019-09-12 14:44:22 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na Pani zapytanie, uprzejmie informuję, że skargi i wnioski można składać na skrzynkę ogólną Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - starostwo@powiatwroclawski.pl

2019-09-04 11:24:18 Agnieszka
Bezpieczeństwo ba drogach w Wilczycach i Kiełczowie
Proszę o informację na temat bieżącego stanu prac nad poprawą bezpieczeństwa wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Wilczycach i Kiełczowie: • kiedy zostaną zbudowane chodniki na brakujących odcinkach ul. Wrocławskiej (od ul. Malinowej w stronę Kiełczowa) w Wilczycach i ul. Wilczyckiej w Kiełczowie, tak, aby ulice gwarantowały bezpieczeństwo pieszych – zwłaszcza dzieci, dla których ulice te stanowią drogę do szkoły? • czy i kiedy w ciągu ww. ulic przy przejściach dla pieszych zostaną zamontowane progi zwalniające, w tym na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z Dworską w Wilczycach? • czy i kiedy zostanie wymienione/poprawione oświetlenie przejść dla pieszych, tak aby były dobrze widoczne po zmroku (w tym oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul Wrocławskiej z Dworską w Wilczycach)?
2019-10-14 12:40:41 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Powiat Wrocławski posiada dokumentację projektową dla zadnia pn.”Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D tj. ul. Wiczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocłąwskiej w Wilczycach oraz nr 1922D tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka” w zakresie wykonania chodników, zatok i przystanków autobusowych, poszerzenia jezdni oraz przebudowy skrzyżowania ulic: Cyprysowej, Rzecznej oraz Wilczyckiej na rondo. Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję o skierowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla etapu I przedmiotowej rozbudowy ul. Wilczyciej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej. Trwa procedura oceny wniosków. W przypadku otrzymania dofinansowania roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2020r. W roku bieżącym nie przewidziano realizacji przejść wyniesionych we wnioskowanej lokalizacji.

Zadanie w zakresie oświetlenia dróg powiatowych i gminnych leży w kompetencjach Gminy Długołęka.

2019-08-29 13:38:42 Mieszkaniec
Poczta Polska
Dlaczego miejscowość Kątna nie jest obsługiwana przez Pocztę Polską. Miesiąc lipiec bez korespondencji, w sierpniu dostarczone tylko jeden raz. Brak urzędowej informacji o zmianie kodu pocztowego i rejonu obsługi. Czyżby to była już zagranica?
2019-09-02 12:28:57 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Sprawy dotyczące problemu obsługi przez Pocztę Polską nie leżą w kompetencji urzędu Starostwa Powiatu Wrocławskiego. Zapytanie zostało przekazane według właściwości do Dyrekcji Poczty Polskiej we Wrocławiu.

2019-08-02 12:28:42 Piotr
BALKON czy musi być.
Dzień dobry. Mam pytanie jak w tytule, buduje dom jednorodzinny mam pozwolenie projekt w którym jest balkon po przemyśleniach stwierdziłem ze ten balkon będzie bezużyteczny ponieważ pod nim będzie duży taras czy muszę trzymać się projektu i ten balkon wykonać czy też nie? Dziękuję za odpowiedz i Pozdrawiam.
2019-08-06 14:40:54 Starosta Powiatu Wrocławskiego

Pytanie Pana dotyczy kwestii istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, która jest uregulowana w art 36a ustawy Prawo budowlane. Istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

2019-07-16 11:55:29 Wojciech
Małe granty Projekty Integracyne o charaktewrze sportowym
Czy jest szansa na ubieganie się o "Wsparcie finansowe / grant" na ten rok (Sierpień 2019 )"
2019-07-22 15:14:37 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości ubiegania się o dotację w zakresie sportu uprzejmie informuję, że całość kwoty przeznaczonej w roku 2019 na takie działania została rozdysponowana, w ramach przeprowadzonych dwóch konkursów ofert. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

2019-07-14 09:54:49 Mieszkaniec
Prog zwalniający
Dzień Dobry Czy w miejscowości Glinica Gmina Jordanów Śląski jest możliwość wstawienia progu zwalniajacego obok przystanku autobusowego. W miejscowości jest zrobiona nawierzchnia i nikt nie stosuje się do ograniczenia prędkości do 50km/h. Postawienie takiego progu bardzo by wpłynęło na bezpieczeństwo mieszkańców.Prosze o odpowiedź
2019-07-29 14:06:01 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.07.2019 r. informuję, iż na chwilę obecną nie planuje się wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Glinica. Zadania te realizowane są na podstawie typowanych lokalizacji uznanych jako szczególnie niebezpieczne. Typując ww. lokalizacje pod uwagę brane są przede wszystkim informacje mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności ilość zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, geometrię drogi wraz z widocznością na danym odcinku drogi, istniejącą organizację ruchu oraz natężenie ruchu pojazdów kołowych i pieszych. Po przeprowadzonej analizie w m. Glinica, uwzględniając powyższe kryteria, nie stwierdzono bezpośrednich przesłanek wskazujących konieczność wykonania przedmiotowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w proponowanej lokalizacji. W zakresie przekraczania dozwolonej prędkości na terenie miejscowości ustawa „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1990 z późn. zm.) narzuca na wszystkich kierujących obowiązek stosowania się do znaków i przepisów ustawy określających dopuszczalną prędkość jazdy po drodze. Respektowanie prawa przez wszystkich uczestników ruchu drogowego przyczyniłoby się do zmniejszenia niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Kontrole z zakresu przestrzegania przez kierujących pojazdami obowiązujących ograniczeń prędkości oraz innych ograniczeń wyrażonych za pomocą znaków drogowych leżą w gestii Policji. 

2019-07-03 12:48:28 Michał
Budowa domu na działce rolnej
Szanowny Panie Starosto, zamierzam wybudować dom (tzw. „siedlisko”) na działce rolnej oznaczonej w MPZP jako strefa upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Czy aby wybudować tego rodzaju dom muszę być rolnikiem indywidualnym, o którym mowa w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Czym różni się proces uzyskania pozwolenia na budowę takiego domu od procesu uzyskania pozwolenia na budowę domu na działce budowlanej? Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać pozwolenie na budowę takiego domu? Serdecznie dziękuję za czas poświęcony na odpowiedź.
2019-07-12 09:54:56 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na Pana e-maila informuję, że prawo do zabudowy działki rolnej, oznaczonej w m.p.z.p. jako strefa upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, przysługuje wyłącznie rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo rolne. Fakt ten jest kluczowy w ocenie zgodności planowanego zamierzenia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając powyższe na uwadze Inwestor winien we wniosku wykazać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz posiadania status rolnika.

Ponadto w projekcie budowlanym należy wskazać związek pomiędzy projektowanym zamierzeniem, a prowadzoną działalnością rolniczą.

Poza ww. wymogami, procedury dotyczące: budowy budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą różnić się koniecznością lub brakiem konieczności uzyskania (przed uzyskaniem pozwoleniem na budowę), decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.

2019-06-13 11:35:38 Dorota W
Remont drogi 1943D
Dzień dobry, po raz kolejny zadaję pytanie o planowany remont drogi nr 1943D: Sulimów-Bogusławice-Ozorzyce-Turów (gm. Siechnice). Droga jest w fatalnym stanie. Proszę podać, kiedy planowany jest jej remont. Dziękuję.
2019-06-28 16:20:43 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13-06-2019r. informuję, że na chwilę obecną zaplanowano modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1943D na odcinku o długości ok. 2150mb, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1945D w miejscowości Sulimów ( działka nr 134dr) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce do działki nr 24dr. Aktualnie trwa procedura przetargowa po której rozstrzygnięciu firma wyłoniona w przetargu przystąpi do wykonania powyższych robót.

2019-06-06 14:53:41 Piotr Kuta
Rejestracja papugi Amazonka Modrobrewa
Uszanowanie, Krótkie pytanko: Czy urząd powiatowy to odpowiednia instytucja do rejestracji papugi? Jakie inne dokumenty niż dowód sprzedaży oraz dokument wystawiony przez hodowcę są wymagane do rejestracji? Pozdrawiam Kuta Piotr
2019-06-12 09:36:02 Starosta Powiatu Wrocławskiego

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 6 czerwca 2019 r., informuję, iż do wniosku
o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom wymagane są następujące załączniki (na podst. art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

 1. Kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
 2. Kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 3. Kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 4. Kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Rejestr, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli,  a zatem tutejszy Starosta w przypadku, gdy zwierzę przetrzymywane jest na terenie powiatu wrocławskiego.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej urzędu www.powiatwroclawski.pl  w zakładce Ochrona Środowiska/Geologia

Ponadto do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru w wysokości 26,00 zł

Należną opłatę uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godzinach 7:30 – 15:00;
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia PKO Bank Polski S.A., Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Wniosek może zostać złożony:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP,
 2. w formie tradycyjnej - listownie za pośrednictwem usługodawców pocztowych lub osobiście w Wydziale Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław).
First page
1
Last page
zapytaj_staroste.jpg 61960a5903b5669c1371d7bbeee026d2 zagrozenia.jpg 9b17e5e734081f2e63e581c3467f6cda komunikacja.jpg 052ad6e7cfae6e27c0c22db8beea6b14 zamowienia-publiczne.jpg 62c9be1e2cd1bb0e2cc62ddde480a599 strategia_rozwoju.jpg 52b48233452272ae51e81186de003a48 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg c0731e5f7dbab6d13c91b29e1493a678 wspolpraca_zagranicza.jpg f03c87474645b7b423031692f883fefe iso.jpg b1608537692750a4bb0c722c2e92e5c4
ban1.jpg 17f3b4ae0370e4ceb0125f3dc1bc1724 ban2.jpg 78200bfa5162e5e982e9adaf3e8510ef ban3.jpg 83ea8f4505659751d01b119f956ad944 ban4.jpg a19c138f4f043b3d423ea920f2106db5 ban5.jpg 683db5d4e7776a435dcc60d7e21b3736