Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png eb82f2ed241fab4726f2bcc967ff4e6a
Niedziela, 15-12-2019
Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
x
Informacja o sposobie złożenia skargi
Marta Setkowicz, Wyświetleń: 4076
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Podstawa prawna:

Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego

Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

§ 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 228. Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Art. 229. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

1)rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
(...)
2)organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
4)zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 874306d8a3dd19a8c04fd4f6427b4379 zagrozenia.jpg 656c920cc5fdca894615ac7abaa7ac55 komunikacja.jpg 07b1502d869752ddac9b4ee1a6d174cd zamowienia-publiczne.jpg f8ceee57b580ed4689f84359489a75e3 strategia_rozwoju.jpg ee584c7e969a531976668d63792c3166 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 1e9205d1fb89448cd9115b2b3b55d217 wspolpraca_zagranicza.jpg b7b4783f8524548546cd1490c4d27d21 iso.jpg 8e9ea03458bcd79265192feffca8b6d7
ban1.jpg 598533b5e72de7e8af13cfe40a119a7c ban2.jpg e2900ef389e5d5a1df53f2455fa3fd18 ban3.jpg 64c9afeec0b0d84bedeb9853aa0d2525 ban4.jpg 40f57a13861fa1aa4bbee21e52ec7d40 ban5.jpg 4f6ed354e1d7284578d09f07589978c2