Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 2b9d520ee003b935dbd073c36e59142a
Niedziela, 15-07-2018
Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
x
I Wizyta delegacji Powiatu Wrocławskiego w Departamencie Górnego Renu 24-28.06.2001 r.
Administrator , Wyświetleń: 3531
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Rady Generalnej Górnego Renu Constant Goerg'a, 24 czerwca br. sześcioosobowa delegacja Powiatu Wrocławskiego rozpoczęła oficjalną pięciodniową wizytę w Departamencie Górnego Renu we Francji, której zasadniczym celem było podpisanie porozumienia o współpracy oraz omówienie przyszłych działań w planowanej współpracy.

Powiat Wrocławski reprezentowali:

  • Waldemar Szczykutowicz - Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego,
  • Andrzej Wąsik - Starosta,
  • Ireneusz Słoma - Wicestarosta,
  • Jerzy Korczowski - Członek Zarządu,
  • Stefan Krzywosz - Członek Zarządu,
  • Joanna Brodowska - Pracownik Zespołu ds. Promocji Powiatu.

Po przyjeździe, 24.06.2001 r. wieczorem delegacja została przywitana przez przedstawicieli Departamentu Viviane SCHAAL, Dyrektor Wydziału ds. Współpracy Transgranicznej, Jean-Michela EHRLACHER'a pracownika wydziału oraz Stephane ROMY z Gabinetu Przewodniczącego Rady.

Oficjalne powitanie przez Przewodniczącego Rady Generalnej Departamentu Górnego Renu Constant Goerg'a zostało zaplanowane na 25.06.01. W tym dniu delegacja Powiatu Wrocławskiego spotkała się również z Radnymi Departamentu oraz pracownikami Gabinetu Przewodniczącego.

W oficjalnym powitaniu, po dokonaniu krótkiej prezentacji Departamentu Górnego Renu, Przewodniczący Rady podziękował stronie polskiej, w imieniu swoich współpracowników, za gościnne przyjęcie delegacji Departamentu Górnego Renu przez władze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w lutym br. Wyrażając swoje poparcie dla przyszłej współpracy, Przewodniczący zwrócił również uwagę na liczne powiązania Departamentu z Polską, wyrażające się m.in. stosunkowo liczną reprezentacją mieszkańców pochodzenia polskiego w departamencie. Wypracowany przez nich obraz Polaka oddanego pracy i pracującego w pocie czoła na zapewnienie uczciwej egzystencji swojej rodzinie pozostał w pamięci wielu mieszkańców departamentu, o czym przedstawiciele Powiatu Wrocławskiego mogli przekonać się jeszcze niejednokrotnie podczas całej wizyty.

Dziękując za ciepłe powitanie, Starosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Wąsik w swoim przemówieniu kontynuował wątek polsko-francuskich kontaktów, odwołując się w szczególności do wspólnych momentów w historii obydwu narodów. Pełen uznania dla dotychczasowych osiągnięć Francji, Starosta podkreślił, iż współpraca z partnerem o tak bogatych doświadczeniach i dorobku jest niebywałym zaszczytem, a przede wszystkim okazją do przeniesienia pozytywnych wzorców na nasz lokalny grunt.

Po oficjalnym powitaniu przez władze Departamentu, delegacja udała się na krótki spacer malowniczymi uliczkami Colmar w towarzystwie przedstawicieli Wydziału ds. Współpracy Transgranicznej. Spotkanie z historią miasta, ubarwione opowieściami przewodnika, upłynęło w atmosferze podziwu dla poszanowania historii, wyrażającym się w widocznej na każdym kroku dbałości o zabytki, uliczki, kulturę i sztukę. Przejawem troski o dziedzictwo narodowe jest Muzeum Unterlinden, usytuowane w dawnym klasztorze Dominikanów, z okazałą kolekcją rzeźb i obrazów z końca Średniowiecza i Renesansu podziwianych każdego roku przez 30.000 zwiedzających.

Zauroczeni harmonią stylu i architektury miasta oraz niespotykaną otwartością jego mieszkańców, członkowie delegacji Powiatu Wrocławskiego udali się na oficjalny obiad do siedziby władz departamentu. Rozkoszując się specjalnościami kuchni alzackiej, uczestnicy spotkania kontynuowali dyskusję na temat wspólnej historii oraz wymieniali doświadczenia związane z codzienną pracą samorządowców. Przedstawiciele Górnego Renu żywo interesowali się strukturą administracyjną Polski, zadając szczegółowe pytania o zakres kompetencji poszczególnych szczebli administracji, ich budżet, osiągnięcia i problemy.

Dalsza część dnia została wypełniona spotkaniami w miejscach, w których realizowane są projekty z zakresu ochrony środowiska, turystyki i rozwoju środowiska. Wizyta w Małej "Camargue" Alzackiej w Saint-Louis pozwoliła zapoznać się z efektami skutecznej polityki departamentu w zakresie rekultywacji bogactwa naturalnego. Powstały w roku 1982 rezerwat przyrodniczy rozlokowany na 120 ha doliny Renu, zachwyca dzisiaj bogactwem i różnorodnością gatunków obecnej tu fauny i flory.

Władze Rezerwatu czynią wszelkie starania, aby przywrócić temu obszarowi jego pierwotne walory. Jednym z przejawów tych działań są trwające obecnie prace nad przywróceniem gatunku łososi na tym obszarze.

Z uwagi na podobny typ działalności, władze Powiatu pragną wyjść z propozycją współpracy z partnerem francuskim do Polskiego Związku Wędkarskiego - Okręg we Wrocławiu, którego ośrodek zarybieniowy znajduje się w Szczodrem, a planowana jest budowa drugiego w Borzygniewie nad Jeziorem Mietkowskim.

Obok promowania walorów przyrodniczych Doliny Renu w postaci organizowanych wycieczek dla zwiedzających, władze rezerwatu wspólnie z władzami Departamentu Górnego Renu realizują również programy edukacyjne z zakresu ochrony środowiska z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej, udostępniając dla tych potrzeb liczne obserwatoria i pomieszczenia edukacyjne.

Z uwagi na planowane utworzenie Centrum Kształcenia Ekologicznego w Sobótce, tego typu doświadczenia mogą okazać się szczególnie cenne przy realizowaniu podobnych inicjatyw na naszym terenie.

Wizyta w Departamentalnej Bazie Wodnej w Reiningue to kolejny widoczny efekt skutecznej polityki władz Departamentu zorientowanej na optymalne wykorzystanie warunków krajobrazowych. Utworzona w 1992 r. z inicjatywy lokalnych władz Departamentalna Baza Żeglarska stanowi obecnie doskonałe zaplecze sportów wodnych. Stowarzyszenie Koło Żeglarskie Mulhouse, zarządzające Bazą realizuje na jej terenie program edukacyjny pn. Żeglarstwo w szkole, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także studentów. W ramach programu organizowane są kilkudniowe staże i obozy żeglarskie, które obok praktycznej nauki żeglarstwa, sprzyjają również integracji ich uczestników, umacnianiu poczucia solidarności i samodzielności.

Z uwagi na podobne warunki naturalne, wydaje się, iż korzystnym byłoby doprowadzenie do wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotem zarządzającym bazą a podmiotem adekwatnym ze strony polskiej.

Okazją do podsumowania wrażeń z drugiego dnia wizyty w Departamencie Górnego Renu była kolacja w restauracji La Couronne spędzona w towarzystwie przedstawicieli władz lokalnych i zaproszonych gości.

Kolejny dzień wizyty (26.06.01) rozpoczął się od zwiedzania Ekomuzeum w Ungersheim. Wspaniała podróż w czasie, możliwa dzięki wiarygodnej i prostej scenerii, na którą składa się kilkadziesiąt domów, przewiezionych z okolicznych wiosek, zachowanych bądź odtworzonych na wzór dawnych budynków wiejskich. W ich wnętrzach czas sprzed kilkudziesięciu lat zatrzymał się w miejscu. Dobrze zachowane meble, akcesoria codziennego użytku, kołodziej strugający koła, zwierzęta w zagrodach, bajkowa karuzela - wszystko to oddaje w sposób wiarygodny prostotę życia i temperament ówczesnych mieszkańców.

Na terenie Ekomuzeum prowadzone są również zajęcia edukacyjne dla dzieci, w trakcie których, przebywając w odpowiednio zaaranżowanych pomieszczeniach, dzieci poznają bogatą tradycję i historię swojego regionu. Pomysłowość inicjatorów tego projektu zasługuje na uznanie tym bardziej, iż jego realizacja w znacznym stopniu podniosła wartość terenu, który w związku z likwidacją lokalnych kopalni soli potasowych stracił swoją dawną renomę. Inwestycja w rozwój turystyczny regionu wydaje się obecnie przynosić wymierne korzyści, o czym świadczą tłumy turystów licznie odwiedzających to miejsce oraz zadowolenie lokalnych mieszkańców, z których część znalazła w tym miejscu zatrudnienie.

Innym sposobem na wypełnienie "luki" powstałej po likwidowanym przemyśle kopalnianym było utworzenie na terenach poprzemysłowych specjalnych stref gospodarczych. Delegacja Powiatu Wrocławskiego mogła osobiście podziwiać efekt skutecznej polityki władz lokalnych na rzecz rozwoju inwestycji w terenie, przy okazji zwiedzania strefy aktywności gospodarczej "Aire de la Thur". Skutecznym instrumentem promocji gospodarczej regionu jest CAHR (Komitet ds. Działań Gospodarczych Górnego Renu), oraz ADA (Agencja ds. Rozwoju Alzacji), które znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu gospodarczego Departamentu Górnego Renu. W spotkaniu z delegacją Powiatu Wrocławskiego, przedstawiciele tych instytucji wyrazili żywe zainteresowanie również naszym lokalnym rynkiem gospodarczym, deklarując swą pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy polskimi podmiotami gospodarczymi i partnerami francuskimi.

Innym przykładem inicjatywy władz lokalnych zmierzającej do przyciągnięcia kapitału na lokalny rynek pracy było utworzenie Ekologicznej Alzackiej Strefy Przemysłowej pn. SECOIA.

Innowacyjność projektu dofinansowanego ze środków unijnych polega m in. na umiejętnym przystosowaniu terenu na potrzeby przyszłych inwestorów w oparciu o ciekawe rozwiązania ekologiczne np. biologiczny system oczyszczania ścieków z powierzchni komunikacyjnych (parkingów, dróg wewnętrznych), wykorzystujący filtry z trzciny.

Po zapoznaniu się z osiągnięciami gospodarczymi Górnego Renu, kolejnym punktem programu dnia była "trasa win". Olbrzymie pola upraw winorośli, rozlokowane na stromych zboczach Wogezów, doskonale komponują się z pejzażem, który o tej porze zachwyca swym urokiem i malowniczością. Delektując się smakiem win w jednej z winnic w Riquewihr, wyczuwa się ogromne przywiązanie lokalnej ludności do tradycji, przekazywanej przez lata z pokolenia na pokolenie. Jednym z elementów tej tradycji jest swoisty rytuał podawania potraw, wyrażający się w sposobie i kolejności ich podawania, o czym delegacja Powiatu Wrocławskiego mogła przekonać się podczas kolacji spędzonej w tym dniu w towarzystwie mera Riquewihr i zaproszonych osób.

Organizatorem i gospodarzem kolejnego dnia wizyty był François Tacquard, radny Górnego Renu oraz Przewodniczący jednej ze wspólnot gminnych departamentu (liczącej łącznie 15 gmin), oddany przyjaciel Polski, który z nieskrywaną dumą i zaangażowaniem prezentował osiągnięcia i potencjał swojego terenu. Delegacja Powiatu zwiedziła m in. Muzeum Tekstyliów i Kostiumów w Wesserling, w którym prezentowane są osiągnięcia przemysłu tekstylnego i manufaktury tekstylnej na przestrzeni dwóch ostatnich wieków, poczynając od ręcznie malowanych tkanin z XVIII w., na wynalazkach nowoczesnej techniki tj. materiały odporne na wodę, wiatr, uszkodzenia mechaniczne kończąc. Jedną z atrakcji oferowanych przez muzeum jest możliwość przymierzania wybranych części garderoby, z czego niektórzy przedstawiciele delegacji nie omieszkali skorzystać. Niezwykłym urokiem i harmonią całości wyróżnia się usytuowany w okolicach muzeum park krajobrazowy de Wesserling wielkości 10 ha, na terenie którego znajdują się m in. 4 ogrody i zespół budowli przemysłowych z XIX wieku.

Delegacja była oczarowana widokiem ogrodu w stylu francuskim i angielskim, tarasami aranżowanymi w stylu włoskim oraz prostotą i symetrią ogródka warzywnego. Zagospodarowanie terenu w jego obecnym kształcie zostało dofinansowane ze środków programu Leader.

Przedstawiciele delegacji Powiatu Wrocławskiego zgodnie uznali, iż cześć z rozwiązań mogłaby zostać zastosowana w Krzyżowicach. Rozważana jest więc obecnie możliwość nawiązania współpracy w tym zakresie pomiędzy jednostką zarządzającą Parkiem w Wesserling i Gospodarstwem Pomocniczym w Krzyżowicach.

Jednym z kolejnych przejawów waloryzacji dziedzictwa narodowego przez władze lokalne jest gmina Storckensohn, na terenie której realizowany jest program mający na celu zachowanie spójności architektonicznej budynków, uliczek, przydomowych ogródków w ich pierwotnym, historycznym kształcie.

Program finansowany jest ze środków Rady Regionalnej Alzacji oraz Unii Europejskiej. Zwiedzając Młyn i jeden z domów, w którym znajduje się obecnie muzeum, delegacja Powiatu Wrocławskiego mogła osobiście poczuć atmosferę życia i pracy mieszkańców tych górskich terenów. Przyjemnym dopełnieniem wrażeń z tej części dnia był suto podany obiad w ferme-auberge, przygotowany w oparciu o składniki pochodzące z własnych upraw bądź też pozyskane z hodowli własnych zwierząt.

Zauroczona niezwykłym kultem tradycji i gościnnością lokalnych mieszkańców, delegacja Powiatu Wrocławskiego powróciła do Colmar, aby uczestniczyć w najważniejszym punkcie programu wizyty, jakim było podpisanie oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Departamentem Górnego Renu i Powiatem Wrocławskim.

Ceremonia podpisania porozumienia przebiegała w podniosłej atmosferze, w obecności licznie zgromadzonych gości i przedstawicieli Rady Generalnej Górnego Renu. W swoim przemówieniu poprzedzającym podpisanie dokumentu, Przewodniczący Rady Generalnej Górnego Renu Constant Goerg docenił sukcesy i tempo rozwoju Polski w ostatnich latach oraz podkreślił jeszcze raz swój szacunek dla Polaków, licznie reprezentowanych w departamencie, którzy zawsze uczciwie pracowali na swój pozytywny wizerunek.

Ciepłe i pełne ekspresji słowa Starosty Powiatu Wrocławskiego Andrzeja Wąsika, odwołujące się do historycznych aspektów przyjaźni polsko-francuskiej wzbudziły nieskrywany podziw wśród słuchaczy, zwłaszcza wśród mieszkańców pochodzenia polskiego, którzy nie potrafili ukryć swojego wzruszenia. Dla większości z nich, podpisanie tego porozumienia otwiera z pewnością drogę do częstszego obcowania z Polską.

Uroczysta kolacja, wieńcząca program pobytu delegacji Powiatu Wrocławskiego, była okazją do podsumowań i określenia przyszłych kierunków współpracy, która z pewnością zaowocuje wkrótce konkretnymi projektami i nowymi partnerstwami, zgodnie z oczekiwaniami jej inicjatorów.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg b87880e2773e139d59cc05cc5716c83a zagrozenia.jpg b3e1cd28a1501d54dfd669e4846b0571 komunikacja.jpg 36aaf2da74441162dc801cba86200f60 przetargi.jpg 1c0bcb2eabec656058ce5da7756e179d strategia_rozwoju.jpg d89e39bfd50343dc3feb194b6adf9c9a zainwestuj_w_wypoczynek.jpg bafa6c9ade0488780150d620f0b9e1ef wspolpraca_zagranicza.jpg 00c2a8a42e80303c470ec3958b0df1fb iso.jpg 7c5003aabcbf58e40ce868f326958e07
ban1.jpg 49da94886580b2f033453b6bf02c2dc2 ban2.jpg 1f4dec91ae16bd889245115aeac6d462 ban3.jpg 932ba14e8391ccefe637e1121c9c886c ban4.jpg 127b520f273238c4f1a5783f19acaf3b ban5.jpg 8dd57780d91cb922381f56e2a4b10efa