Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 056a975e5c84c98f79d2e562ecf5ed29
Piątek, 20-10-2017
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
x
Charakterystyka Departamentu Górnego Renu
Administrator , Wyświetleń: 3357
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Położenie

Departament Górnego Renu usytuowany jest na północnym wschodzie Francji, w bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec i Szwajcarii. Położenie przygraniczne stanowi bez wątpienia jeden z głównych atutów, który Powiat Wrocławski może wykorzystać w ramach współpracy z partnerem niemieckim z Powiatu Borken.

Podział administracyjny i zakres kompetencji

Pomimo, iż Departament Górnego Renu zaliczany jest do najmniejszych pod względem powierzchni departamentów we Francji (3 525 km2), charakteryzuje się wysoką liczebnością gmin. Departament tworzy 377 gmin usytuowanych w obrębie 31 kantonów. Obszar zamieszkiwany jest przez 708 000 mieszkańców, z czego na 1 km2 przypada średnio 200 mieszkańców. W obrębie Departamentu funkcjonują tzw. Wspólnoty Gmin, które reprezentują interesy kilku lub kilkunastu gmin wchodzących w ich skład. W przypadku rozszerzenia współpracy na szczebel gminny, to właśnie francuska wspólnota gminna będzie właściwym partnerem dla gmin Powiatu Wrocławskiego zainteresowanych współpracą. Rada Generalna Górnego Renu, której siedziba znajduje się w Colmar odpowiada za harmonijny rozwój podległego jej terytorium, a także za działania w sferze gospodarczej i socjalnej, rozwój obszarów wiejskich, ochronę środowiska, zarządzanie siecią dróg departamentalnych, transport szkolny, zarządzanie kolegiami, itp.

Krajobraz przemysłowy

Departament Górnego Renu jest obszarem silnie uprzemysłowionym. Obok przemysłu cieszącego się w departamencie długą tradycją, tj. przemysł tekstylny, samochodowy, mechanika, wydobycie soli potasowych, coraz częstszym elementem lokalnego krajobrazu stają się gałęzie przemysłu funkcjonujące w oparciu o szerokorozumiany postęp technologiczny, tj. elektronika i biotechnologia.
Centrum przemysłu tekstylnego znajduje się w Mulhouse, w branży tej działają takie przedsiębiorstwa jak: DMC, Shaeffer, Schlumberger et Cie. Dużą sławą w całym świecie cieszy się również Fabryka Ręcznego Malowania Tkanin w Ribeauvillé.
W branży mechanicznej departament specjalizuje się głównie w produkcji maszyn oraz narzędzi, wykorzystywanych m in. w przemyśle tekstylnym. Tego typu produkcją zajmują się dwie fabryki w Colmar: Liebherr i Timken.
Tradycja przemysłu samochodowego w Departamencie Górnego Renu sięga czasów narodzin tej branży w samej Francji. Swoją siedzibę w Mulhouse ma Peugeot, firma zajmująca pierwsze miejsce w Regionie Alzacji pod względem liczby zatrudnianych osób. W branży elektronicznej prym wiodą producenci japońscy: Ricoh, Sharp, Yamaha, Todenco, Barudan, Menicon, natomiast w branży chemicznej Amerykanie (przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny) oraz Szwajcarzy (produkcja materiałów bazowych dla produkcji leków, barwniki, chemia organiczna). Przykładem tego typu produkcji jest frima CIBA -Ceigy w Huningue.

Polityka gospodarcza lokalnych władz

Wysoka aktywność gospodarcza w departamencie jest głównie zasługą władz lokalnych, które realizują skuteczną politykę wspierania przedsiębiorczości w regionie.
Polityka prowadzona przez Radę Generalną Górnego Renu w kwestii ingerencji w gospodarkę realizuje dwa główne cele: z jednej strony wspieranie osiedlania się i rozwoju przedsiębiorstw francuskich i zagranicznych na terenie departamentu, z drugiej strony wspieranie rodzimych przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zewnętrzne. Jednym z instrumentów tych działań jest Departamentalny Fundusz Wspierania Przemysłu , finansujący m in. rozwój infrastruktury dla obszarów aktywnych gospodarczo, wykorzystanie nieużytków przemysłowych, rozbudowę już istniejących obiektów przemysłowych. Inny fundusz, tzw. Departamentalny Fundusz Gwarancyjny Górnego Renu pozwala wzmacniać strukturę finansową przedsiębiorstw poprzez udzielanie gwarancji do wysokości 70% inwestycji na pożyczki udzielane przez banki małym i średnim przedsiębiorstwom Górnego Renu. Inną formą pomocy ze strony władz lokalnych jest zwolnienie z części podatku od działalności gospodarczej stosowane wobec przedsiębiorstw spełniających określone kryteria. Ciekawym rozwiązaniem jest również udzielanie specjalnej premii za osiedlanie się rzemieślników.
Z inicjatywy władz lokalnych powstał również w 1953 r. tzw. CAHR - Komitet ds. Ekspansji Ekonomicznej Górnego Renu. Jednym z zadań CAHR jest przyciągnięcie na rynek lokalny inwestorów zagranicznych. W skali europejskiej CAHR realizuje to zadanie głównie w krajach niemieckojęzycznych. Poza Europą działania CAHR opierają się na korespondentach lokalnych w Południowej Korei, Tajwanie i Malezji. Jednym z widocznych efektów działań Komitetu było pozyskanie inwestorów japońskich z branży elektronicznej tj. SONY, SHARP, YAMAHA. CAHR służy również pomocą przedsiębiorstwom Górnego Renu, które pragną rozwijać się na rynkach zewnętrznych.

Ochrona środowiska

W związku z bogactwem krajobrazów oraz silną industrializacją regionu, polityka działań związanych z ochroną środowiska stanowi jeden z głównych priorytetów władz lokalnych. Przejawem tych działań jest szczególna dbałość o ochronę cennych obszarów przyrodniczych, stała kontrola jakości wody i powietrza, zabezpieczanie nabrzeży rzek za pomocą technik wykorzystujących roślinność, wsparcie finansowe dla rolniczych produkcji proekologicznych, redukcja wysypisk śmieci, promowanie indywidualnego systemu kompostowania śmieci, utworzenie fabryki spalania odpadów z wydajnym systemem oczyszczania dymów i odzyskaniem energii cieplnej.
Istotnym priorytetem działań władz lokalnych jest również promowanie edukacji związanej z ochroną środowiska. Rada Generalna brała udział w utworzeniu w roku 1977 Regionalnego Stowarzyszenia Inicjacji do Wiedzy o Środowisku Naturalnym w Alzacji pod nazwą ARIENA. W ramach działalności tego stowarzyszenia tworzona jest sieć regionalnych ośrodków kształcenia wyspecjalizowanych w wiedzy o środowisku naturalnym. Do głównych zadań tych placówek należy organizacja szkoleń i staży poświęconych konkretnej tematyce związanej z ochroną środowiska. Aby zagwarantować odpowiednią jakość usług świadczonych przez struktury zaangażowane w program, przyznawany jest znak jakości Regionalnych Ośrodków Kształcenia Wiedzy o Środowisku Naturalnym. Na realizację programu kształcenia w zakresie ochrony środowiska Rada Generalna Górnego Renu przeznaczyła blisko 19 000 000 FF, dzięki czemu, w latach 1996-2000 118 000 dzieci mogło zostać objętych programem kształcenia.

Rozwój turystyki

Władze departamentu w pełni wykorzystują potencjał turystyczny swojego regionu. Zadanie to zostało powierzone Departamentalnej Organizacji Turystycznej, która z powodzeniem uczestniczy w promowaniu i wspieraniu lokalnej turystyki. Departament Górnego Renu stworzył korzystne warunki dla rozwoju tej branży, m in. poprzez wprowadzenie takich form finansowego wsparcia jak subwencje z przeznaczeniem na rozwój hotelarstwa, miejsc noclegowych na obszarach wiejskich, terenów kampingowych, zagospodarowanie terenów górskich (odnawianie szlaków narciarstwa biegowego, zapewnienie środków bezpieczeństwa), wykorzystanie szlaków turystyki pieszej, ścieżek leśnych, utrzymanie bacówek. Istotnym elementem promocji turystycznej regionu są również przewodniki i broszury wydawane i corocznie aktualizowane przez Departamentalną Organizacje Turystyczną.

Unijne dotacje

Wiele inicjatyw głównie z zakresu promowania turystyki uzyskało dofinansowanie z programu wspólnotowego INTERREG. Dofinansowaniem zostało ujęte m in.: wykonanie tras rowerowych na terenach przygranicznych, organizacja dwujęzycznych szkoleń dla pracowników sektora turystycznego, wykonanie i dystrybucja broszur, przewodników.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 25217f849e3629ef27e414d46ab376c1 zagrozenia.jpg 52352c779416e7e28dac65c186ae2092 komunikacja.jpg 1092b075371ceb1e8e060c0f2930c5c4 przetargi.jpg ee48d61ef1051504507a6c7320327a9b strategia_rozwoju.jpg b32af2b81c1f8fb0910e89a53aad64c6 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg c0fb1a7df2d94e5a96277c6bb676c264 wspolpraca_zagranicza.jpg 092da678b685ec9ea6c9d329f21495d7 iso.jpg e391b21d2fe5a1a5e6a8c2e2ba06aa6c
ban1.jpg 1d61dac430294f3cbd7dc7a470b4a044 ban2.jpg 7d52639570e05f5109dfae8ff7b2b342 ban3.jpg 6e5d6117c9e2b47d2208d78955cfb3b3 ban4.jpg 7565715410e622b32bd59acb1622ca22 ban5.jpg 2c9f19d0bc586e154fd930b80ec1aad3