Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 46f9fef8fd8a6270a4f9dfe1649b5c89
Poniedziałek, 16-12-2019
Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 390707
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 5befcc7673d2a874272b4086ca3d6005 zagrozenia.jpg 703a0cadf575c239451ac506f335ff7d komunikacja.jpg edfc90250557de47108c7a3c02bc6615 zamowienia-publiczne.jpg 4d6460fd4c05d19eced5ede88085a990 strategia_rozwoju.jpg d54f1ce3f203303b684bfff1cd376695 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg aa2366181ee93736eff6834627076d25 wspolpraca_zagranicza.jpg f7f87a635bf31ae8e636d808dec71509 iso.jpg 1cd5257644fec197556c399cc9c03a4d
ban1.jpg 541ee349897df44019192c33e724b3bd ban2.jpg 71ed518358bb78af444b8284d2e58621 ban3.jpg 5b2a21265dd4367d093dfb07b2d6c21c ban4.jpg 86956068298fb388d804dea42c8cc66d ban5.jpg 805fabe388572cc104e16efcb8834716