Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 2f0f7df258b88e1b55bd7effc32d381d
Środa, 24-07-2019
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 378457
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 826a0591581554e394f10252af9e3a61 zagrozenia.jpg 2a517c6e24bd37033cb894b4fec09849 komunikacja.jpg eddf8765abada3c887d4c48db43e8488 przetargi.jpg 309e8462e2b65e314144ab7f83e36f4a strategia_rozwoju.jpg 6aa655bbc7605468098fa079d7b7d2a2 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg a2b34e82452e0b98df6b387c04774add wspolpraca_zagranicza.jpg a00911246b0f92b17d219de5326fb5c8 iso.jpg 4a97309a493b646b9ae75e6938a80d19
ban1.jpg 2c47091354e85c4b2d4ff9d458a3e825 ban2.jpg 769ea028a3d84056e5d58fa373eef89e ban3.jpg 7bac8c571f9165d4247d015a3c4948d5 ban4.jpg cd006037c17e1c9af743a076afb21be5 ban5.jpg d363564d0c2833a65511d5d7db9ca230