Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 65eba65041413845eb7854441a349da2
Wtorek, 15-10-2019
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 384514
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg a905c8a69eb00ff224f3c66f9d74e553 zagrozenia.jpg 6f3d5904885a129eff1136755e549c5d komunikacja.jpg d7dd25db2b8c7614faf60716763b6e70 zamowienia-publiczne.jpg b41fa4eb3f0e0fd5cfa0e729e8e233f8 strategia_rozwoju.jpg 680f9335efa9372b81ba96229a224ec3 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 0f59f287bf108d4600c451e56a831d46 wspolpraca_zagranicza.jpg 924526e1ae7940c09c02037da1a7a9f6 iso.jpg 1e807c855cfcf6f7a69da79278faaf1b
ban1.jpg ad325b53e570c81eeab13882d119da5c ban2.jpg d7158a5239fa8520155bdb5ee681148f ban3.jpg 8926e2fe9808661d9a3bf0cca6f859ea ban4.jpg ddeee153cbe3890003ce79834f9356d2 ban5.jpg c2acdb63a0a2b41676f3b1eb70e30a7f