Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 11b4f910c71744f87e323f5e4e089937
Piątek, 19-07-2019
Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 377800
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 5b62f93452d6d1aaabd01d2e2da300c8 zagrozenia.jpg d65dc71fe823ff1450a2de8737de6b5d komunikacja.jpg 60d86c84cd29047548c0025b9b2806e6 przetargi.jpg 5d56c95daedd2d1bbeb57533debc2609 strategia_rozwoju.jpg b138e353a3eab75b0f9e84a0febaf384 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 0db913ed8a2a2455559e993179c1f995 wspolpraca_zagranicza.jpg 83c489236e32296db0ed1c6a55afadf0 iso.jpg 4538fd3b520bdc597c503329a067f8b4
ban1.jpg b81e3f9045f41dd7c8a82b72c1fb6c46 ban2.jpg 9569567aa87a00beb319ea8bf6b92e92 ban3.jpg f680fd3d01bf82bb72c8ab6d21b5bfb4 ban4.jpg 9dc6aaa2655505b70559644af1cbc8eb ban5.jpg 963234c3c6337cbae511bd6ae478a4d8