Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png dfe725c3c9ec631a6e1b191a994c8bcd
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382865
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 261e1f6aa8790b27e8e5dfa8ad88d59d zagrozenia.jpg 8d368ed89e372892e551889ae49668e7 komunikacja.jpg 4e09d2d39f9e953d3e67353f0c5ad53f zamowienia-publiczne.jpg 3061b47ad9c09fedb6b6a21ee32a66f8 strategia_rozwoju.jpg af2544a78ba10b6d70f1889ab897ee09 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 86c4a4fdca45bd98053c0b5a06416fc0 wspolpraca_zagranicza.jpg 6c5ea5e53a349fa00441948f8ad10d22 iso.jpg b8275ff0e2cbb2ceec7f4f3d12d7a24e
ban1.jpg 5dbab0c85b13b9da1743c10e1601a306 ban2.jpg 730abb214b0af97d5ef743fcc82c30bd ban3.jpg f0e204d9077fc7e4771d9c980c8292ae ban4.jpg bebe2048da9cd27974bc8dc90ccaf9ad ban5.jpg de6a5873ba00b37674b5001ec900e4d5