Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png c65a76c480363fd0e9dcf4942e0f019d
Środa, 16-10-2019
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 384564
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg bd6500a4134ee015575ac9264ac0e35d zagrozenia.jpg 5fe363fdfc38cf29792d1e2b2425be21 komunikacja.jpg 50328329128afb9e6c5386265b942c36 zamowienia-publiczne.jpg 0953a42680f0371b2d22527e74732375 strategia_rozwoju.jpg e2888e0583ca5ef3fbbde2d02d5f95ea zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 49510877647aae7591ed99bec8877636 wspolpraca_zagranicza.jpg 8caf51184ddbc5ad79cb73957a1a6904 iso.jpg f944c9268910e17af73aede8e2315dc2
ban1.jpg ceffd5c034e6a0245800436930e2909a ban2.jpg 60c59cb178b05d175ccaf3f0b2f5f9c5 ban3.jpg 78ffbd9bdbb25c1e701bd8414ce086e6 ban4.jpg a7c2298d789ab83830708148210212ec ban5.jpg 547e526601454a178819c4d3848eda74