Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png de8d200ae9badac90777f015a550aadc
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382891
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 29b8759e01ab761d1cf1310c49eb0a3e zagrozenia.jpg c6c917319633cffb47fcad38cbcce651 komunikacja.jpg 58eedbbbe56e1188371da4979511f8a8 zamowienia-publiczne.jpg 0f599e23200b16758804c51271195551 strategia_rozwoju.jpg 2393821a9f55e2e48e1d7252e44c15c9 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 459d84d88c555e57e7e0f0b5447d7fd3 wspolpraca_zagranicza.jpg 1b710da3a6677a4e3529209aab7f965f iso.jpg 22a82a1c2e593cc4af57b0452db81b13
ban1.jpg 93ffa1d6cfaa546579bee4c93a3ffe14 ban2.jpg 6e153ff47fffe6665d66c29ef33d6ab4 ban3.jpg f9f64b6406cf8bfdf8f00849a343457d ban4.jpg 65713adcf81f6312a7f514b07a3ab2b8 ban5.jpg cf0789479ed11f630df5c11a8164260d