Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 14415217ca5899bfa283513b75b787fc
Piątek, 06-12-2019
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 388663
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 597a0bd5dc6f6bd3994c7306c36f11af zagrozenia.jpg fe4171df5224d62443531970a3837696 komunikacja.jpg a545e5161d03a066271d8c1d325d8de2 zamowienia-publiczne.jpg 38e54f5c8dcb2619011967fb3ac04aad strategia_rozwoju.jpg df3cacc67b9bcedaba2893f10e453e25 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg efea4695eeab6f70976c522c4316e9d7 wspolpraca_zagranicza.jpg 59ab0d539b1c8368b61c2f406db2e531 iso.jpg 2f7dbab6261aaaa04f8a8451899b20cb
ban1.jpg b0fa9bfa8f1e539e04407db8e757647c ban2.jpg fa0879637ee7d14f4d22235055f8944b ban3.jpg 3ab76631f1cd6e80cecbd9aad9e2afd3 ban4.jpg cea9ea5809b678d460e788700aa2160e ban5.jpg 00c6661efc369e483ec38e92c5c51f26