Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 37841507b0b21b3dc88747d4f5be5142
Piątek, 13-12-2019
Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 389962
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 77b740c3f4e7290404287e4b7cb9e8e7 zagrozenia.jpg 3ddc0c0a5a297070305b31adbb17a898 komunikacja.jpg 650eff28545732335a77b1c96628e3c5 zamowienia-publiczne.jpg 9c2b770f84086e9fe10d4cb2f9fc7131 strategia_rozwoju.jpg 3d01cfb23849b0bb4856d3f13cbac80f zainwestuj_w_wypoczynek.jpg dca59d88af7714da5564e97862d9fc0f wspolpraca_zagranicza.jpg 3be7f7d228a247db819041c1725204ce iso.jpg 72345b18efd14ff01858aa92a6f4efe6
ban1.jpg bac6719d8dff9d5d6f4c9ce6fdab74eb ban2.jpg 422f14d3e8480cc5020a44a8423a712a ban3.jpg f347247b0964fa9e2583fb936f5d8d34 ban4.jpg 414013459ba07b6ff3a8cafc11ae4e7f ban5.jpg f888337f478e5e82c5eee6ceec93b44c