Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 4da2a7c3a05eb44dd5f22fadea1342f9
Wtorek, 20-08-2019
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 380568
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 811cfb4cfd4eee2a61e32ca1fd25b718 zagrozenia.jpg abfaa583d1823e1424b6ecfaab7151ea komunikacja.jpg e19b5dbea5befc41e6f1b3c90bca8fad zamowienia-publiczne.jpg 7031431696ec3b69ac103f0cbbcf06dc strategia_rozwoju.jpg 4199d5f1ff9bc04679a2d214efdecd32 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 59a155a8c93dc218cfb73bce1ba3f988 wspolpraca_zagranicza.jpg be177054a88571269ce67ef4047cd4e2 iso.jpg 21223cf6d37442122485e5686ea7a6ce
ban1.jpg 44f60c40acb4edc5535af1dd89479c1c ban2.jpg 9b2edc6c93b16ff3c98da76a9a97c1eb ban3.jpg b7b1380077795d8bc083bbc55c543263 ban4.jpg 7bb131ce6c6ffc434fd94ad5463fa47f ban5.jpg 94f415ca8baa50b00cc2537e593b060d