Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png d56b0bb0d8bad3c990111af9453195b6
Poniedziałek, 16-12-2019
Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 390732
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 9ff72c4961c40b4d5b9022b7ea3d804e zagrozenia.jpg ace999b4b4b5f2bb421f5cef71bb0d47 komunikacja.jpg c7d2e2f2fdc246bc99242c0e7d7ac17b zamowienia-publiczne.jpg aa4272f66203ff53a64e714977acb66d strategia_rozwoju.jpg 1cdae372e3a2f57584a039f67224872a zainwestuj_w_wypoczynek.jpg f6e4a400aa129f71a56ceac07d70ddee wspolpraca_zagranicza.jpg a05c11374ad95233abe8b8f97e31be95 iso.jpg 0996288ab0c335107e50704115528a57
ban1.jpg 1d1aa0fb69e23fa97067f3e1ba6be5fa ban2.jpg 6a0e4fb0b267983a5da8d34943d9c28b ban3.jpg b0f94e59d407ca5b7a87179f4bcfce71 ban4.jpg aa6723656a063227fa76b39957e2c6c8 ban5.jpg d29f41a0b7ced439cee0191d0704da30