Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 457558cf401f9f6238a109e175518df6
Poniedziałek, 16-12-2019
Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 390754
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 68fe00dc4329c38013614d7840254079 zagrozenia.jpg 1f8fafaea399a2c506dd38106c1eda01 komunikacja.jpg b6e4195686c82998bb3dd64c0419d943 zamowienia-publiczne.jpg f7985e890e4eedfa5afe031103d4bfd2 strategia_rozwoju.jpg 7c39f3a7a0f0a87c7636ac78b1255025 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 85e8b8be27d12a15595999685cfa3f66 wspolpraca_zagranicza.jpg 697f0758ad300d4f9a2c4f44292a8468 iso.jpg 40b3251dc1b2e32c307e99e8aba89473
ban1.jpg 4b647e478e19e0ae7d77d737abb3fc91 ban2.jpg dde958b0b2706687d6b159faf0c43756 ban3.jpg 9246308e4b9491e9556bca4ce07f1157 ban4.jpg 01345e440376320e21ab20e8181df141 ban5.jpg d392280c81f2f3e6f70048e74a32899c