Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 7f1c2b53bc3218a41c47d299372c51cc
Piątek, 15-11-2019
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387534
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 58fbe2c3542653260ecae6c9f7ea4959 zagrozenia.jpg ff4f9df93fdf2cc0a7763cafcffe76ea komunikacja.jpg ca44b7842d0c64f7c6e8aed51b257151 zamowienia-publiczne.jpg 44851cd002479328e07d3273cd4d5cd4 strategia_rozwoju.jpg d8031257ca83dacf379ab1ea05f1589f zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 8e70942947710f7122947681aac7bf04 wspolpraca_zagranicza.jpg 488a9757e7d4003a29d9d11d1c1b515f iso.jpg a891203062777a3af654f0cf24ffacc7
ban1.jpg 83f7a3c40076ff9d2b2f38bc7e0c2330 ban2.jpg d2f36c15ee8fe4c2340e038c6b0ee95f ban3.jpg 77dc5bab5b56c95926b5bd87d1e7851b ban4.jpg 4dffb0be7949042b3e61a7f73a3b2025 ban5.jpg b8f2c2fa561abeffbef29d3aa83bbee1