Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 625447557ffa99f021213e2a9d7fcf50
Niedziela, 21-07-2019
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 378060
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 0558b3f5548f5fd42b7450d29dad52a7 zagrozenia.jpg 7130a4d3dacc14ac17253a51baeb88bd komunikacja.jpg 6ec7d1a8e98ee1080af798b4db5a9748 przetargi.jpg cfb8cc38bdea2654d1b70b1d7998ed33 strategia_rozwoju.jpg 61dc93d99d59027eb34a266ffc087651 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg a2011e05b748bb004defa42fd5759739 wspolpraca_zagranicza.jpg 28258001bb85d0d2e8c2076eb5136e0f iso.jpg aeb7bc72f3a4f4f87e038adb4af3e94d
ban1.jpg e0f334f996024228258f03cffd90ea2c ban2.jpg fc3e56e5b17c9475945b77678588c6af ban3.jpg bbff6bbb40fa9b4a350a5c727b49b21b ban4.jpg ff01795aa090f971bf8e87243ba9a75e ban5.jpg 2356c64ebf7f802f5913ca6d011b3a62