Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 747b4bb58fce903cbc9f553f6a8188a1
Poniedziałek, 18-11-2019
Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387787
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 554f255f8c6ab68ffe39d7c7d118d853 zagrozenia.jpg affe07f2f22addd056471a77e0a1327b komunikacja.jpg c8524f431300b8d7c13f3d0087641ca8 zamowienia-publiczne.jpg d2e4d7eb4e06c8f6738db9846af0372f strategia_rozwoju.jpg bf0885b9b9d6acc113dd494db2e060f1 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 6e5b328800be2d7d1ea477f0b0b0c900 wspolpraca_zagranicza.jpg 4b88dc4acd1533f551eb43d992fec2f8 iso.jpg eb1a0b789c96c62078a7f5f582c53c06
ban1.jpg aab4f3fddf3e1952342512a41761b76c ban2.jpg fcb9b6b344db9be9e5565f20c2636144 ban3.jpg 99d6c6148c11cae67a4649da62511b85 ban4.jpg 5a3bcd4dbbdc5789f8b3859d6c2467cd ban5.jpg 30fcf3145bb3e2731b102f95268db6d9