Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 40ecd8f6870fdd4fa9cc6b11c01a7a20
Wtorek, 15-10-2019
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 384511
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg ad72479679c2633d23d83734614c9087 zagrozenia.jpg 0bad0a972ab53ba0d67ccbac106c6400 komunikacja.jpg 584460695579f9e07625375aba9f9ece zamowienia-publiczne.jpg 1c918e37293d7723d797fe78e84180d9 strategia_rozwoju.jpg 0c3e3c1e68e86d08c8f5df2f420446cc zainwestuj_w_wypoczynek.jpg f7a632d16e647584f15c36b68719b672 wspolpraca_zagranicza.jpg bc7c9bfc9e5201521ffe3037021aa26a iso.jpg e1d101b0b3b286ff759b7923ab2dd097
ban1.jpg 869059f79a1c13c848e4a01845c487ea ban2.jpg 2165ad33a84051d3bfc41881afef4cd4 ban3.jpg 826dfb42d5675caee09baefb977ee787 ban4.jpg daa717e5f6e4f0dda0e04868636ffb5f ban5.jpg a9232bcbad4d32aa5374ee7c3f76610c