Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png cd916ff1d2c7a32487104559771ddae8
Niedziela, 20-10-2019
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 385228
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg a76dbddeb4ff0cb40587b9f079a537e9 zagrozenia.jpg 006ec3742437e40ef56ba7de66a62c69 komunikacja.jpg 9fb8b0ae09d8efb8e426acda570088c2 zamowienia-publiczne.jpg eb162b10404b289624a7ca74c1e3b7b1 strategia_rozwoju.jpg ad0ead5feb9f3d50b7b67d2b1f0e96b4 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg cc85f7088e043357de4da87bd8fe7838 wspolpraca_zagranicza.jpg bc45337890c3072f3847eb21e2e66f7e iso.jpg 67b9ad99ad4f1ad9f589cbb4cabeb92b
ban1.jpg b75afa18a81f00224277300574361033 ban2.jpg 00c0b3a77fd43b1e0482e64872972b24 ban3.jpg 419db90ac48bfc3f60f454d89b66e308 ban4.jpg 0b44a6b75f90310f38a600dd5772d525 ban5.jpg ec6d4b30a61eab9cab0cae1fa50042df