Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 859627dfc668159a326cdaade9f6849a
Poniedziałek, 09-12-2019
Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 388770
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg e26d085b324e9641fb4c68d6e0dfce3e zagrozenia.jpg df7cb54b1bc890b5687c4f9443748bf6 komunikacja.jpg 952d248b0d0c2b12c9869fd117a4fa9e zamowienia-publiczne.jpg 66edd51d45919a1f43f0b614de9fb0fc strategia_rozwoju.jpg 70667ffd01fc26ddb874e9253f3351a9 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 5e753bbd6a0cec3b55ba65e8cdf16ff1 wspolpraca_zagranicza.jpg 98c7d6317717098d68a29c5345c9546f iso.jpg f57cb4af15f2cc5a0f97feb96036ced3
ban1.jpg 6b9fd0c8ebccf85d342fb6dc66e75025 ban2.jpg c1b7ee6f39f2099f2b30f7539ee2f5d4 ban3.jpg f4ecad155f406cbf8461621a11081455 ban4.jpg 467c5c9b4eb882e828b4332ea080144a ban5.jpg a3eb48d5aba156f35531f1a04cd37573