Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png cbee1c8685e81e26f0c243a2c3df6725
Poniedziałek, 09-12-2019
Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 388784
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 302fe4b2f11c3a90a1b6711adb494bbc zagrozenia.jpg 754de8d99bfb6284d8c8cf0a83ac0bc2 komunikacja.jpg 7cb1a4581a441b097a8803e97e7ba43d zamowienia-publiczne.jpg 9294d57e95e15abf7c6ec93f117da4f6 strategia_rozwoju.jpg 47c6ab278f040297ccf20daf806a586d zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 9aec3aceccc3377b6d30a4c6336816fc wspolpraca_zagranicza.jpg 4a856782a30ef97ef8f246546c336b3d iso.jpg 5fe33c15e776a6dccecbbae1a5e5b687
ban1.jpg 087f0caef73915fcd568f3d035d4884a ban2.jpg 913b906e667c60718153f7270701ff47 ban3.jpg a39a741a01370fe8ade9220772d6db76 ban4.jpg da6018d68dfd0be139fc8dc0146f2dc9 ban5.jpg 9bfe8c2466fd25dd25d4ceee74717fae