Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png f7769c94c203391f830a0e67a35048af
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382892
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg f05f2c1eda945eb0ba4016c819136483 zagrozenia.jpg 3d79e166a67f516dd0229a35b1b20ac8 komunikacja.jpg 71d45008866e653e852e1845b633f878 zamowienia-publiczne.jpg bf3721a6e1a11f0fd268fb83d89ff237 strategia_rozwoju.jpg 07089acb0db04c498ffd8682c04386ca zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 6a30846fb039494cf18957f5cd661538 wspolpraca_zagranicza.jpg 509180261d3517e8fd154ce88d7605dd iso.jpg 8f7e06e1c131a25ddbbb84aae6dc75b0
ban1.jpg 77139b014316ef09567f7d3d603b640e ban2.jpg 0baea218579a54156a3b7e009e68bb92 ban3.jpg 465f00faa2ca06da1378948eea0e8e1c ban4.jpg cfddc8d327d9d7bab9d7f7bf1aa0fcd8 ban5.jpg 43c2bcf8fdc179fe822b48ff256d87ec