Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 810a77393c2431479d2186df71f626aa
Wtorek, 15-10-2019
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 384513
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg d9ab41a67cd8baab0e6e7b7bc3e64ef4 zagrozenia.jpg b1d87e4dc9e4356b19c0f602cd2eb30a komunikacja.jpg 30121802fea0acf5bd49b1381d563184 zamowienia-publiczne.jpg 60bb892fae9d4c33b0a180522f116009 strategia_rozwoju.jpg 7dcc5edab7e7f163dd82f4f6f0e88251 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg a6f80108006a589d660d61cc2803a064 wspolpraca_zagranicza.jpg 8a230536758a079eb04bb09085355221 iso.jpg 63697ab31b81f775e27e22420503a08e
ban1.jpg 624c04bb13558c7c15e029689585ce6d ban2.jpg 7275ae1190fe7e8bec97a8de6c11c41d ban3.jpg 337d2830a3dbb5001481fde1642561f7 ban4.jpg 71b50d7e6426a10cac25044c6e702153 ban5.jpg 78bbd668c29630a4aa8e09e19f6f0009