Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png c3308b41400a39d08a101d0546b522d2
Poniedziałek, 11-11-2019
Imieniny: Bartłomieja, Gertrudy, Marcina
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387233
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 0533d40a7252abe3c6611cbe4cf2a69e zagrozenia.jpg bfbd3c4fbe4b048a08e20252419cd7b2 komunikacja.jpg 82d691d5831913254cacec7b91cf50e2 zamowienia-publiczne.jpg 00a49ddd900d599d737b6e7531b5f667 strategia_rozwoju.jpg 73ce039399f15608b54a49894cebeae0 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg ae48ee4e6dddae190f652c1b136700de wspolpraca_zagranicza.jpg 4f99fcae3355cd992c50be36f0223cd7 iso.jpg de6cb376acdf1b76cdb2af99fe0dc955
ban1.jpg 422beeac8a1f0a8be3a86d4cfff2278b ban2.jpg 662e46f372c7058506cc6f1fecfcfb9e ban3.jpg 3e1c7b8017af6bd9560ae4af59045354 ban4.jpg b03ffada39725526a017ba4071e305aa ban5.jpg 06431c1d9d3b72baef3177e3ec46e190