Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 73a93382df99d75857ba07b4f8468873
Czwartek, 19-09-2019
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382258
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 39b7bd68637c1d0b4ec6d308f8eb5fdf zagrozenia.jpg 5c08de9dfb0a912a3fe53b3112437125 komunikacja.jpg 4b2b859295e78b130f97d8e16e0da8bb zamowienia-publiczne.jpg 9f2b8397f4ee07b76d8bcaf8ad09e043 strategia_rozwoju.jpg 9c65c8e14cfaeff666dd9090b46b6e22 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 59e888442eaa714949f53602e73368c1 wspolpraca_zagranicza.jpg 8727d6d4664b63919381cdd2ab9c2c18 iso.jpg a840d923756612af0b5ccd4f96671f00
ban1.jpg ce73fdb7d55f780e07e33ed71bb33c39 ban2.jpg 530e8c53d03cf53a3adc6a3eef3d5763 ban3.jpg 189814fb0e20dcb0d3f2b46304c77435 ban4.jpg db8a38fe35e4a0c9166c59699ef9216b ban5.jpg 1240d7c6bbd73fda45151454114c57ea