Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png bbd3783724570ce28eec0aed5822f739
Sobota, 24-08-2019
Imieniny: Bartosza, Jerzego, Maliny
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 380784
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg b4ff47acd0e2df69cc1bc8aa06a79a9f zagrozenia.jpg aca044bd2894c9e1dcec6cf335378b55 komunikacja.jpg 26c8d7327c8f8180c6472947a43bd69b zamowienia-publiczne.jpg aa698c0b85a2556391974ab421ed146e strategia_rozwoju.jpg c1db930b2129232d62c92e6e3e8c2dcc zainwestuj_w_wypoczynek.jpg b6b46037e6c1d600ce6d9f5189d26905 wspolpraca_zagranicza.jpg 4362d316f80debf30952e8240df359f6 iso.jpg 97ed44d95e16fac99855cd4be6366480
ban1.jpg ae710a7094ac60fb54b8dec418e48f95 ban2.jpg da65612d464b7f30a2e230ed97d13b12 ban3.jpg 0b74b813ab5448eac86190618ad3bbcd ban4.jpg b79250d894a9cac230e95c4b5637f0d2 ban5.jpg 552ca1c9a5d5f8423357725c24416f8f