Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png f8b1184bf26628d58f2561bce2d1eb7e
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382867
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg fa17c2530b2656f82b8a07ea40b953f9 zagrozenia.jpg 1286be15864809c9c6a6af77603da50a komunikacja.jpg 6939671fff98011f5e0245eb6e4aa903 zamowienia-publiczne.jpg 82bfae4cadb11aadf22528a9cc4580fa strategia_rozwoju.jpg 7cf3e901ea72cfeb07529809f9a0eef2 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg e7e684cc6c123aca4e30e5e7047ccb14 wspolpraca_zagranicza.jpg d86b7f8a5d1ce3c2e1628147708dd192 iso.jpg 290cffd4be3b91367a8f8ef133e44edb
ban1.jpg 68b15d4798bebfe41b2f5e5880f3ee56 ban2.jpg 5adcc6ef5ba902390a47f208d63874f3 ban3.jpg b13657bd38bf8b3fec5fda8a235ba47e ban4.jpg b7e74ec7e42d0982edf98d2814c8186c ban5.jpg 92cc4715c349f0b3e39698fa5421ea2e