Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 2ed988f746c743f864ee3eae5e71e2e5
Piątek, 19-07-2019
Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 377801
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 8baaa81b71f965aa42cccf2a1e992863 zagrozenia.jpg 7b0b8c9b557275265c60086e6ae233a9 komunikacja.jpg a7c360a2d8ee081ba85e6fe0edc3c2f7 przetargi.jpg d50a33e3b5513d9b04d21c35d310c3be strategia_rozwoju.jpg 293d8c86f7a6ee2e7e593eb6d97b5b11 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg f308dbb31eff3c6a939cf82cc03f6b08 wspolpraca_zagranicza.jpg f5f0b62eb2a6746a3a34ef51db96c889 iso.jpg 7d55b3470c4ae5135ceb8efaed5b613f
ban1.jpg f8e38639021abe9343abd7bbcba28a1f ban2.jpg 757bbb0336c1a3ef47d66238f7fe99a7 ban3.jpg 4be63dfc4a8651b10061470e02573f22 ban4.jpg 1832f0778e67718bea249592508b6610 ban5.jpg 338d68e218c055ef522d916dbfb84c83