Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 023905cddf4d020599dbe65db59519d3
Piątek, 22-11-2019
Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 388005
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 76ca24f370a0fad834f1cfe2e05df7f8 zagrozenia.jpg 7b75f4e6a4c0e90c3655c1f71bb37215 komunikacja.jpg 60c87e76f20d5a3654affbe83edbb13e zamowienia-publiczne.jpg 3528ae00fd12a1a46bf217bff1eee47a strategia_rozwoju.jpg cc3b55f321ae6ac772a77788c4481304 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 105c8e1990ee4899ffd7d73ba63fcd3d wspolpraca_zagranicza.jpg 962336b49bb2e97b199d10c245aebd2a iso.jpg 14a00d52ae5e8ad9243b294a6d756496
ban1.jpg 12a1f08b64d8fd5a7db7557cc51aeb14 ban2.jpg 90ecccbd57f83a915cda4bfd9beb2e70 ban3.jpg 88038df33a0c59ed90ad97694ec6e75d ban4.jpg dfc20084d36b357bda4ad2776d23d77a ban5.jpg 579641873de3cb6d5a57a79fdc17645b