Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 507e29c3a998740874823cbaae1135b3
Środa, 13-11-2019
Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387373
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 0924960559708c6649d8346c55302849 zagrozenia.jpg 9d928a750d2b9eb0f224d0903bdb7468 komunikacja.jpg 45fd0c1bba0fa9535fe617810958dde2 zamowienia-publiczne.jpg f5d8edf364375287dd77315112d88589 strategia_rozwoju.jpg cf467b9f3dbcecdb60468662f6ad1526 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 760866248fdeb6ad14681842f86c5a83 wspolpraca_zagranicza.jpg 516de0f13627c2a9ba80bb47eb82aa6e iso.jpg 764f459199e10bb8e4ad381d6aba5667
ban1.jpg 0be5631f558146d7a84770dc2fbf1010 ban2.jpg 6868c87909cfe26862746ac2bb5410b1 ban3.jpg f4829b42744e013bc48c396f197e5d1e ban4.jpg 5f6d984d98092a5b0960e634bd20596d ban5.jpg 3314217b8d93b4f6f8663622a6cce599