Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 4b8d9da627c635e8a4ffeb605bdddc16
Piątek, 15-11-2019
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387544
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 7a3b8c0023fb6796398cc0b7b39206e3 zagrozenia.jpg ecd12b70411500ba0ea6ed1cbdfeed74 komunikacja.jpg fd70c1acdf5f5a94622cc2016ff0adc6 zamowienia-publiczne.jpg 44eb8e2ed3cde66a1104aa993abc4337 strategia_rozwoju.jpg d788ef353b542e92c349548732184172 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 5fbe2502b544d09793b5773feda63f2a wspolpraca_zagranicza.jpg 93a8ca63ef69118617bcb3b37179cca3 iso.jpg 3a285505d687d0282a2f06f98a8e8299
ban1.jpg fa433e3b3216e9d7172e100c4dd61c5a ban2.jpg 01853285f5bab476ca69ec5c6d3765bf ban3.jpg a79864eedbd117ae520ee20905043e01 ban4.jpg c1fba9771998147bdecb08837de46016 ban5.jpg 8e12c05d47c102d96b7b46d05e9f0281