Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 08c82f6a5958a3ea232eca8d51bbbac9
Wtorek, 15-10-2019
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 384512
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 3df4f7f05ab4c6bf0733542b41f8d40f zagrozenia.jpg 93de88352b285e01cd195ad6dd1e8cf2 komunikacja.jpg 956248fb904b94b8ec0420cbeed32954 zamowienia-publiczne.jpg 4241194056ef114ea02d6e31a5586818 strategia_rozwoju.jpg 29831accf33e628964f4e26f9214f874 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 90e344d6db4cafb1f477f3694a450772 wspolpraca_zagranicza.jpg 1a1ebf0a2701c669f6d4b4556c45b9cb iso.jpg fffb472190c3effe2640bc106d96139a
ban1.jpg 4b5a250b7018af808fee421ccf49eae3 ban2.jpg 1f72c48672af43ae8246c27542dfcb89 ban3.jpg e6da573e6784d19477a2376a6913130c ban4.jpg a273e13c6e0d08cbdc300c6d657b00b9 ban5.jpg d45642f0c30a07d25947704e910a2a8a