Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 0d61ec81d0196fd6f9a3fa20cf8d8cca
Środa, 11-12-2019
Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 389039
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 1bcfeee044b3c98fe393b6fd083965ef zagrozenia.jpg f86ee3e766c3d856f36d181ab6d91401 komunikacja.jpg 868a78fb2086c10fac6ed13491f97b07 zamowienia-publiczne.jpg 2871ae61d29a314d3f2b8d0293505a13 strategia_rozwoju.jpg 8c14aaf1c84fc0c6ca4a8741325a7ec8 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 2ce6ff2a30f58380a5d3881470ad735a wspolpraca_zagranicza.jpg 1c728484812bd678bb7651b0cb86932f iso.jpg ef1f67b11facb7a01a49e403320e430a
ban1.jpg ee5ff5eaa50e79ce9407134345187a21 ban2.jpg 32500d9f567e7d70f26580e7a87295f1 ban3.jpg f6d87c34c78ddd7e772f4d587bb0cef9 ban4.jpg 4db6bb9db728b8974e2a5f3b09bc16bd ban5.jpg fe72bb7ae53d6b3fda2c735736c890e7