Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 181a3e3874796093c03ebb1e8f23c6c1
Środa, 18-09-2019
Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382217
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg a363f832d60e81308fe68f83a56d8042 zagrozenia.jpg c8d41309435d35aa961cc85e16de801f komunikacja.jpg 3ed937b4bd7ed2399cf5c43a15503685 zamowienia-publiczne.jpg fcb6d1dbe6c9a99a0d061c9805e3f7e7 strategia_rozwoju.jpg 48d264be73ecb21899f2bb485539b74b zainwestuj_w_wypoczynek.jpg bb8266b070a087e9dd8417574778c7e9 wspolpraca_zagranicza.jpg 357ed95a6bfc7c59b854fd7e10765e62 iso.jpg 1634bbe33623f63f6a431a04917bb870
ban1.jpg b64cff1f25a927756091d82e99857eae ban2.jpg a99a89b471e32fba947712194ff8e691 ban3.jpg de37f35c03d7f09e25ee3fd82f41b68f ban4.jpg 4ab131b3292ecc6b5351000b9287438a ban5.jpg ebfedcffab981b510d078e77544dc2a9