Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png d52be0eb8e0444d80c71d949ec206de0
Czwartek, 14-11-2019
Imieniny: Emila, Laury, Rogera
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387447
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 07a72b9769b8b9689f6f873380c53e30 zagrozenia.jpg a00312ff95ab41299e0ccb1ac304a282 komunikacja.jpg 2cdaaf0afa9d9228084b4232146fb1cb zamowienia-publiczne.jpg 02aed425c98489454a7f7015b971574b strategia_rozwoju.jpg 973732fa1a19875a0bd58844880cdda8 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 18066147511ac675662e2ff14377a49c wspolpraca_zagranicza.jpg cc756eba21e7cc81d2f062b9a3259411 iso.jpg 0b3498cc88aac2b308458e9ba8b07b0d
ban1.jpg eb4a1898d6b21145b508842f4c6984dc ban2.jpg cd04226286dac5793f321ba7b733fef1 ban3.jpg 00fce72883937a320558c2b4e88ce9af ban4.jpg 1bdfbb4d73105296e1285dbda54476be ban5.jpg 92e09f2c3ebc512066b8e303c0eac81e