Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 6d9febe30c4287e177601a4ca3d12aa2
Środa, 16-10-2019
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 384698
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 748cb15768b6bd3791e18dc56d3e9add zagrozenia.jpg 0bea22314e2ee8d8313fdaf798a215d1 komunikacja.jpg 550e6ca25c9ba94c9d7481a46da6bcb2 zamowienia-publiczne.jpg f92ead1edc9989d51211af82aa032750 strategia_rozwoju.jpg 09e902f257127773c2ecc2b592f1bf1c zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 3074f23c26569e15ff0c2a6585d8a79d wspolpraca_zagranicza.jpg 45a72645d1221b36d8cf397f1aeb7c2d iso.jpg f02a3a61da16c9a91bec1eaf76880181
ban1.jpg 4c9202ee5f4717a7dc72ac59b41f0ae8 ban2.jpg 6c76a9cadee75dd58b83e28a4d63536a ban3.jpg 1fc3d5f194c315f7878386df0ebe6c1f ban4.jpg 6623d09ce4da952b4bff3c2801e3840a ban5.jpg 19d2b9366f763124959938cfe15e43f6