Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png fa9b0e156d05da0954955992ec3a1d37
Wtorek, 17-09-2019
Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382161
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg bf7c44e1677d975b9fb7a0428dd6c852 zagrozenia.jpg 806ddcca6c50a899bf9d1b744d3793e5 komunikacja.jpg fcabf1b5a46da45338b24d54ae714436 zamowienia-publiczne.jpg 0768859a60dd889fa1d3b40f6c9f8b12 strategia_rozwoju.jpg ada585e7b0fb7b965a0c0c160da51528 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 01933a8c7978c7552247d499ea9b2cb5 wspolpraca_zagranicza.jpg 82c8ee6d9b0dff1274dd11ff9c50de9e iso.jpg d4a0dfcbb57eb1ce51b1e3814620d93e
ban1.jpg 67184d45f56ace09ecf8fc366c83ec11 ban2.jpg 0cc5c1901c9671d3a79b05fa426b0cdd ban3.jpg 12d04a6b3fe11fdc92ed6d5700c154e1 ban4.jpg 6087645a44e8022ee6078c44977b4dec ban5.jpg d6be8d6a57de1b4f972b31a5b7b11e71