Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 4a98282829d882e5adfa547f69d7eced
Piątek, 22-11-2019
Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387984
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg ed38b66d5752539e95dfcd4d1adeb983 zagrozenia.jpg 4269f7264d3c60dd50e6255dcbf99e2e komunikacja.jpg ee4632f96a4ebce6c763d7fc39333146 zamowienia-publiczne.jpg 5c9799f3c696f085bc0b3136d0041e9b strategia_rozwoju.jpg 28c7b94b7e716f83426244f8f96b399d zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 5a4fb51275eb01bfa7414467e75c3bf3 wspolpraca_zagranicza.jpg a36964021bb8a2d5fd8b9506ef609409 iso.jpg 730d4affaa10c8ace488cccd089359c9
ban1.jpg 7e2e44e885a4fee1a0e4abd84015e3aa ban2.jpg 414e4931ab09c5cf3ca8ea44995368ce ban3.jpg 98655280e64a4ce73460619c223a46e2 ban4.jpg 5c25a4c75fe6cdfb36dc0ea3b528c413 ban5.jpg f1415e5312d42e0e3155e8be00defd03